Calamiteiten

Jaarlijks zorgt IMS voor een snelle doorgang van verkeer en werk na ruim 2000 calamiteiten van uiteenlopende aard. Daar hebben we in de afgelopen 20 jaar ruime kennis en ervaring in opgedaan. Wij beschikken over een gespecialiseerd en innovatief wagenpark en een groot netwerk van betrouwbare partners. Vanzelfsprekend kunnen wij ook in alle benodigde verkeersmaatregelen voorzien om de veiligheid van wegwerkers en hulpverleners te garanderen tijdens het beredderen van een calamiteit.

Wij zijn ISO9001 gecertificeerd en zorgen er voor dat iedere stap wordt onderbouwd met documentatie. Op die manier heeft de wegbeheerder en opdrachtgever altijd inzicht in het proces. Dat geeft een prettig overzicht en zorgt ervoor dat eventuele schadeafhandelingen via de verzekering soepel en snel verlopen.

Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden verrichten om calamiteiten en milieu-incidenten op te lossen:

  • Reinigingswerkzaamheden aan het wegdek na een ongeval
  • Reinigen van wegen, bestrating, oppervlaktewater, riolering, kolken, bedrijfsterreinen na verontreiniging door bijvoorbeeld olie of diesel
  • Afhandeling van schades aan wegdek, geleiderail of berm na een ongeval
  • Opruimen en herstellen van stormschade in de openbare ruimte
  • Opruimen illegale lozingen en dumpplekken
  • Bodemsanering na milieu incidenten
  • Verwijderen van graffiti
  • Gladheidsmelding
  • Kolken leegzuigen