Meldpunt calamiteiten, schade, storingen (CSS)

Meldpunt IMS is altijd bereikbaar via het 24-uurs calamiteitennummer 06-53373406.  Via dit centrale calamiteitenmeldpunt lossen wij calamiteiten, schades en storingen in heel Nederland op. De calamiteitencoördinator van dienst beoordeelt de situatie en stuurt de juiste mensen en materieel ter plaatse om de doorgang van verkeer op weg, vaarweg (sluiscomplexen/bruggen) en werk zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. Om een snelle responstijd te waarborgen hebben wij een groot netwerk van betrouwbare samenwerkingspartners door het hele land opgebouwd.

Meldpunt storingen, incidenten, schade en klachten

Afhankelijk van de afspraken die wij met onze (potentiele) opdrachtgevers maken, kunnen wij deze meldingen afhandelen volgens de vastgestelde procedures. Zo kunt u als opdrachtgever beslissen of u ons inschakelt als meldpunt, maar ook als afhandelaar van de telefonische meldingen die binnen komen

Registratie

Dit houdt in dat wij alleen registratie maken van de meldingen die binnen komen. Dit kan in ons eigen systeem waarbij we u kunnen informeren over de ontvangen meldingen. U kunt ook kiezen voor het verwerken van de meldingen in uw eigen onderhouds management systeem (OMS). Vooraf zullen we dan in overleg een protocol vast leggen voor de gewenste werkwijze. Dit doen wij al voor een aantal van onze grote opdrachtgevers.

Afhandeling

Dit kan betekenen dat onze werkzaamheden niet verder gaan dan hierboven beschreven registratie maar het kan ook betekenen dat wij daadwerkelijk over gaan tot actie. Na een inventarisatie van de melding zal de inzet van mens en materieel bepaald en op pad gestuurd worden.

Dit alles wordt ook weer duidelijk vastgelegd zodat achteraf exact te achterhalen is wat de werkelijk inzet is geweest. Dit kan o.a. noodzakelijk zijn voor afhandeling met bijvoorbeeld verzekeraars.

 

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij u meer kunnen vertellen over onze beproefde werkwijze.