Milieukundige begeleiding

Bij milieu-incidenten is het niet alleen van belang dat er via de juiste werkwijze zeer snel wordt gesaneerd, maar het is minstens net zo belangrijk om daarin de juiste procedures en richtlijnen te volgen. Het gaat om de balans tussen snelle, veilige en correcte afhandeling. Wij zorgen er altijd voor dat er een erkende milieukundige snel ter plaatse is om de milieuverontreiniging te beoordelen en de sanering te begeleiden.

Tijdens de sanering geeft de milieukundige de ontgravingsgrenzen aan. Na de ontgraving worden er controlemonster genomen om na analyse te verifiëren of de sanering is geslaagd. Ontgraven saneerput wordt weer aangevuld met gekeurde grond en/of zand. In het geval van bodemsanering gaat het evaluatierapport van de milieukundige ook naar het bevoegd gezag zoals de gemeente of de verantwoordelijke milieudienst.