Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij verdienen ons brood in de grijze buitenruimte. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met de wereld om ons heen omgaan. Dat doen we bijvoorbeeld door actief te werken aan het terugdringen van onze carbon footprint en met de inzet van milieuvriendelijk materieel. Ook hebben we ons aangesloten bij diverse branche- en keteninitiatieven die een duurzaam bedrijfsleven nastreven. 

IMS is onderdeel van de Leeuwenstein Groep. Alle duurzaamheidsinitiatieven worden op groepsniveau geïnitieerd. Raadpleeg de website van de Leeuwenstein Groep voor ons volledige MVO-beleid en nog meer inzicht in hoe wij werken aan een duurzame wereld.