illegaal dumping afvalstoffen in Amsterdam Rijnkanaal

Afvoeren laboratoriumafval

Steeds vaker wordt IMS ook ingeschakeld voor het afvoeren van illegaal gedumpt laboratoriumafval.  Onze werkzaamheden bestaan dan uit het inventariseren, verpakken en afvoeren van laboratoriumafval (vaak XTC) na dumping. IMS plaats dan de vaten in overmaatse vaten en voert het af maar erkende verwerkers. Dit gebeurt dan natuurlijk met de hierbij behorende vervoersdocumenten, etiketteringen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze opdrachtgevers voor het verwijderen van dit materiaal zijn RWS, provincie en gemeenten.