Voorkeur (2)

Opruimen dumpingen gevaarlijk afval

Het IMS Team gevaarlijke stoffen is in staat snel en adequaat te reageren op meldingen van vaten met onbekende inhoud. Niet alleen de registratie maar ook het verpakken en afvoeren neemt het IMS Team voor haar rekening. Naast opgeleid personeel heeft het IMS Team gevaarlijke stoffen de beschikking over een speciaal ingerichte aanhangwagen.

Aanhangwagen

De aanhangwagen bevat alle noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals maskers, filterbussen, flessen met perslucht, vloeistofdichte pakken en zuurbestendige laarzen. Ook is de aanhangwagen voorzien van een fluxpomp, een steekwagen en verlichting. Daarnaast is er een voorraad van overmaatse vaten en zogenaamde ‘groot volume bakken’ beschikbaar.

 

 

Specialistisch werk

Alle teamleden zijn opgeleid voor dit specialistische werk. Ze hebben allemaal een basisopleiding gevolgd en sommige teamleden hebben zelfs extra trainingen gevolgd. Zo weten de collega’s bij het meldpunt CSS (Calamiteiten, Schades en Storingen) precies welke registratie en onderzoek nodig is bij een melding over een illegale dumping. En weten twee teamleden alles over het toepassen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en het omgaan met persluchtapparatuur. Ook voor het mogen vervoeren van gevaarlijke stoffen is een speciale ADR cursus gevolgd.

Het IMS Team gevaarlijke stoffen wordt onder andere ingezet bij:

- Dumpingen van vaten met onbekende inhoud
- Dumpingen van drugs en/of laboratorium afval
- Dumpingen van hennepafval
- Coördinerende rol bij lekkage voertuigen met gevaarlijke stoffen
- Coördinerende rol bij dumping asbest verdachte materialen

Hoe gaat het Team aan het werk?

1. Binnenkomst van melding;
2. Registratie van melding en verificatie van de ontvangen informatie, met behulp van foto’s;
3. Inschatten van de benodigde materialen en overmaatse vaten;
4. IMS-team gevaarlijk stoffen vertrekt richting locatie dumping;
5. Onderweg wordt er contact gezocht met opdrachtgever om na te gaan wie er al zijn geïnformeerd en welke instantie er ter plaatse zijn (brandweer, omgevingsdienst, politie, LFO, Landelijke Faciliteit Ontmantelen). Ontbrekende instanties worden door IMS geïnformeerd;
6. Bij aankomst risicoanalyse (LMRA) van de dumplocatie en definitieve bepaling van noodzakelijke PBM’s;
7. Start van overzetten van de gedumpte materialen in de groot volume bakken en/of overmaatse vaten. Eventueel wordt de inhoud van gescheurde vaten overgepompt. Indien er sprake is van bodemverontreiniging, wordt het verontreinigde gedeelte gesaneerd;
8. Alle vaten/kratten voorzien van de juiste etiketten en op een veilige manier in de aanhanger plaatsen;
9. Afvoeren van de afvalstroom naar een erkende verwerker;
10. Retour naar de zaak, reiniging van de aanhangwagen en de ingezette middelen;
11. Maken van een uitgebreide rapportage inclusief foto’s voor de opdrachtgever;
12. Op naar de volgende klus!

 

Volg ons: