Voorkeur g

FAQ

De meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop:

 

Wanneer en hoe is IMS bereikbaar?

Voor calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar op ons calamiteitennummer 06-53373406. Tijdens kantoortijden zijn wij telefonisch te bereiken op 0345-570500 of per e-mail info@imsbv.nl

In welke gebieden werkt IMS?

Wij werken in de hele Benelux. Dankzij onze centrale vestiging zijn onze aanrijtijden beperkt. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van betrouwbare partners die ons snel extra ondersteuning kunnen bieden.

Hoe snel is IMS ter plaatse?

Dit is afhankelijk van de locatie. Wij kunnen binnen een paar minuten vertrekken. In overleg met u kunnen we bepalen welk tijdstip het beste uitkomt.

Kan IMS ook ingezet worden voor andere werkzaamheden dan bij calamiteiten?

Dit kunnen wij zeker, alles is in overleg mogelijk, bijvoorbeeld periodiek onderhoud. Op basis van onze ervaring kunnen we ook voor u een onderhoudsrooster opstellen, voor het schoonhouden van uw terrein of buitenruimte.

Welke soort verontreinigingen kan IMS opruimen?

Onze kernactiviteit is het reinigen van alle soorten verhardingen (wegen en terreinen), bodem en oppervlaktewater.
Voorbeelden van verontreinigingen die wij opruimen zijn:

 • Oliesporen (o.a.: motoroliespoor, dieseloliespoor, hydrauliekoliespoor, kerosinespoor)
 • Brandstof
 • Brandschade
 • Plantaardige olie
 • Dierlijk vet
 • Slachtafval
 • Lijm
 • Verf
 • Modder

Mocht uw verontreiniging of locatie van de verontreiniging er niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Is IMS ook inzetbaar bij dumpingen?

Ja, ook hier draaien wij onze hand niet voor om. Ons ‘Team Gevaarlijke Stoffen’ is in staat snel en adequaat te reageren op meldingen van bijvoorbeeld vaten met onbekende inhoud.
Voorbeelden van werkzaamheden die wij uitvoeren:

 • Opruimen dumpingen van vaten met onbekende inhoud
 • Opruimen dumpingen van drugs en/of laboratorium afval
 • Opruimen dumpingen van hennepafval
 • Coördinerende rol bij lekkage voertuigen met gevaarlijke stoffen
 • Coördinerende rol bij dumping asbest verdachte materialen

 Wat regelt IMS bij calamiteiten?

ÍMS heeft ruime kennis en ervaring met het afhandelen van calamiteiten. Dit kunt u onder andere van ons verwachten:

 • Situaties veiligstellen doormiddel van benodigde verkeersmaatregelen (bebording, botsabsorber, verkeersregelaars)
 • Bodemonderzoek
 • Opruimen van asbest of andere gevaarlijke stoffen
 • Verwijderen van allerlei soorten vervuilingen (olie, afgevallen lading, dumpingen)
 • Gevaarlijk situaties stabiliseren en waar mogelijk opheffen (bijvoorbeeld een boom die op omvallen staat verwijderen, aangereden lichtmast verwijderen of verzakkingen stabiliseren)
 • Noodreparaties uitvoeren aan verhardingen of wegmeubilair
 • Incidentrapportage opstellen

Welke (nood)reparaties voert IMS uit?

Wij voeren de volgende noodreparaties bijvoorbeeld uit:

 • Gaten in het wegdek / asfalt
 • Krasschades in het asfalt
 • Takken verwijderen na een storm
 • Geleiderailschades
 • Wegmeubilair
 • Verzakkingen

Is IMS gecertificeerd?

IMS beschikt over de volgende certificaten

 • ISO 9001
 • BRL SIKB 6000
 • VCA**

Deze certificaten kunt u hier inzien. Naast deze certificaten volgen onze werknemers regelmatig vakinhoudelijke cursussen.

Een oliespoor / olieverontreiniging, wat nu?

Indien nog niet gedaan, stop zo mogelijk de lekkage

 1. Stel de situatie veilig door waar mogelijk het vervuilde gebied af te zetten
 2. Voorkom dat er voertuigen en personen zich door de verontreiniging begeven
 3. Bel het calamiteitennummer van IMS: 06-53373406
 4. Voorkom d.m.v. bijvoorbeeld absorptiekorrels / zand dat er olie in rioolstelsel komt
 5. Wacht op IMS die met het benodigde specialistisch materieel ter plaatse komt

Een dumping van vaten met chemisch afval, wat nu?

 1. Stel de situatie veilig door waar mogelijk het gebied ruim af te zetten
 2. Kom niet in de buurt van, en ga niet kijken bij of in de vaten. Vanwege mogelijke gevaarlijke chemische dampen.
 3. Bel het calamiteitennummer van IMS: 06-53373406
 4. Indien politie of bevoegd gezag nog niet zijn geïnformeerd kan IMS dit voor u doen
 5. Wacht op de specialisten van IMS die de dumping zullen veiligstellen, opruimen en afvoeren naar een erkende verwerker

 Vervuiling in het oppervlaktewater, wat nu?

 1. Stel, indien mogelijk, de situatie veilig door middel van drijfmiddelen
 2. Voorkom dat er vaartuigen zich door het gebied verplaatsen
 3. Bel het calamiteitennummer van IMS: 06-53373406
 4. Indien bevoegd gezag nog niet is geïnformeerd kan IMS dit voor u doen
 5. Wacht op IMS die met het benodigde specialistisch materieel ter plaatse komt

Wie of wat is het bevoegd gezag?

Op elke locatie is er één overheidsorgaan bevoegd om besluiten te nemen, dat overheidsorgaan wordt ‘bevoegd gezag’ genoemd. Het bevoegd gezag in Nederland kan bijvoorbeeld zijn: Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen of omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten werken vaak in opdracht van gemeenten of waterschappen. Op deze website kunt u zien wie in welk gebied het bevoegd gezag is.