voorkeur (2)

Assistentie bij (milieu)incidenten

IMS heeft ruime kennis en ervaring met het afhandelen van diverse soorten calamiteiten. Zij beschikt over een gespecialiseerd en innovatief wagenpark, een ruim pakket aan specialistische middelen en vakkundig personeel. Daarnaast beschikt IMS ook over een groot netwerk van betrouwbare partners, die extra ondersteuning kunnen leveren.

Werkzaamheden die IMS uitvoert bij calamiteiten en milieu-incidenten:

 • Bodemsanering inclusief milieukundige begeleiding
 • Bergen van vaartuigen
 • Coördinatie bij lekkage van gevaarlijke stoffen
 • Reinigen van oppervlaktewater inclusief het ontstoppen van riolering en kolken
 • Reinigen van verontreinigde wegen en terreinverhardingen
 • Regelen van verkeersmaatregelen en verkeersregelaars
 • Plaatsen van calamiteitenschermen
 • Plaatsen van verlichting
 • Repareren van asfaltschades
 • Repareren van geleiderailschades
 • Herstellen van de berm
 • Opruimen van dumpingen en lozingen
 • Opruimen en herstellen van stormschade
 • Verwijderen van graffiti
 • Verpompen van vloeistoffen
 • Leveren van CADI / Commandowagen bij grote calamiteiten

Voorbeelden van dumpingen en lozingen die wij opruimen:

 • Hennepafval
 • Vaten met onbekende inhoud
 • Drugs- en laboratoriumafval
 • Bouw- en sloopafval
 • Asbesthoudende materialen

Volg ons: