WP_20150415_006

Calamiteiten

IMS draagt zorg voor het coördineren en afhandelen van (milieu) incidenten op wegen, vaarwegen en terreinen bij bedrijven en particulieren. Jaarlijks komen er ruim 5000 meldingen binnen op het calamiteiten nummer dat 24/7 bereikbaar is. Sinds haar oprichting in 1996, heeft IMS ruime kennis en ervaring opgedaan met de afhandeling van diverse soorten meldingen.

IMS beschikt over een gespecialiseerd en innovatief wagenpark en een groot netwerk van betrouwbare partners. Om de veiligheid van wegwerkers en hulpverleners te garanderen tijdens het afhandelen van een calamiteit, zet IMS verkeersmaatregelen in. Dankzij een gedegen documentatie door IMS heeft de wegbeheerder en opdrachtgever altijd inzicht in het proces dat doorlopen is. Bijkomend voordeel is dat dankzij de documentatie, eventuele schadeafhandelingen via de verzekering soepel en snel kunnen verlopen.

Werkzaamheden die wij uitvoeren bij calamiteiten en milieu-incidenten:

 • Reinigen van verontreinigde wegen, terreinverhardingen, oppervlaktewater, riolering en kolken
 • Regelen van verkeersmaatregelen
 • Plaatsen van calamiteitenschermen
 • Repareren van asfaltschades
 • Repareren van geleiderailschades
 • Herstellen van de berm
 • Bodemsanering inclusief milieukundige begeleiding
 • Opruimen van dumpingen en lozingen opruimen
 • Coördinatie bij lekkage van gevaarlijke stoffen
 • Opruimen en herstellen van stormschade
 • Verwijderen van graffiti

Voorbeelden van verontreinigingen die wij opruimen:

 • alle soorten olie
 • Brandstof
 • Dierlijke vetten
 • Slachtafval
 • Lijm
 • Verf
 • Modder
 • ECT

Voorbeelden van dumpingen en lozingen die wij opruimen:

 • Hennepafval
 • Vaten met onbekende inhoud
 • Drugs- en laboratoriumafval
 • Bouw- en sloopafval
 • Asbesthoudende materialen

 

Volg ons: