Wegdekreiniger

Reiniging van wegdek en verhardingen

Sinds haar oprichting heeft IMS als primaire taak het reinigen van verschillende type wegen en verhardingen. De werkzaamheden vinden plaats op rijks-, provinciale - en gemeentelijke wegen en op terreinen van bedrijven en particulieren.

Innovatief en specialistisch materieel

IMS maakt bij haar werkzaamheden gebruik van innovatief en specialistisch materieel, dat wordt bediend door vakkundige chauffeurs. Bij moeilijk verwijderbare verontreinigingen wordt bijvoorbeeld een heet water hogedrukreiniger ingezet. Is een plek moeilijk bereikbaar dan wordt een kleine warm water unit ingezet.

Het gebruik van het juiste ontvettingsmiddel zorgt voor een snellere afhandeling van de calamiteit. IMS heeft de beschikking over een ruime keuze aan ontvettingsmiddelen.

De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkende verwerker conform wet- en regelgeving met betrekking tot het omgaan met afvalstoffen (VIHB*).

Voorbeelden van verontreinigingen die wij opruimen:

 • Oliesporen (o.a.: motoroliespoor, dieseloliespoor, hydrauliekoliespoor, kerosinespoor)
 • Brandstof
 • Brandschade
 • Plantaardige olie
 • Dierlijk vet
 • Slachtafval
 • Lijm
 • Verf
 • Modder

Voorbeelden van dumpingen en lozingen die wij opruimen:

 • Hennepafval
 • Vaten met onbekende inhoud
 • Drugs- en laboratoriumafval
 • Bouw- en sloopafval
 • Asbesthoudende materialen

 

*) Binnen Nederland moeten inzamelaars, handelaars, bemiddelaars en vervoerders zich laten registreren op de zogenaamde VIHB-lijst.

Volg ons: