calamiteitencoordinator

Calamiteitencoördinator

Onze calamiteitencoördinator zorgt voor een zo snel mogelijke afwikkeling van de calamiteit. Dit kan zowel op afstand als ter plaatse wanneer het om grote en/of complexe calamiteiten gaat.

Wat kunt u verwachten van een calamiteitencoördinator?

  • is gediplomeerd in Incident management en beschikt over een voertuig met diverse gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen en verlichting;
  • is het eerste aanspreekpunt voor overleg met de opdrachtgever tijdens calamiteiten;
  • regelt kleine incidenten en schades telefonisch vanuit de meldkamer;
  • constateert de schade en stuurt de juiste mensen en materieel naar de juiste plek om het incident op te lossen;
  • volgt de juiste richtlijnen en procedures en regelt de administratieve afhandeling.

Deze dienst kunnen wij in heel Nederland 24 uur per dag en 7 dagen per week leveren.

Volg ons: