Foto (13)

MVO

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we zorgvuldig omgaan met de wereld om ons heen. Dagelijks zijn wij als IMS bezig met het van A tot Z coördineren en afhandelen van milieu-calamiteiten. Dit varieert van het verwijderen van vloeistoffen op verhardingen, verwijderen van gedumpte gevaarlijke stoffen en/of sanering van een verontreinigde locatie.

Wij gaan we zorgvuldig met het milieu om en staan we dag en nacht paraat om snel en adequaat te kunnen acteren om vervolgschade aan het milieu na een calamiteit te beperken en/of te voorkomen.

IMS is onderdeel van de Leeuwenstein Groep. Alle duurzaamheidsinitiatieven worden op groepsniveau geïnitieerd. Raadpleeg de website van de Leeuwenstein Groep voor ons volledige MVO-beleid en nog meer inzicht in hoe wij werken aan een duurzame wereld.

Volg ons: