Foto Provincie Gelderland

Start Calamiteitenbestek Provincie Gelderland

IMS zal tot en met 31 januari 2020 het calamiteitenbestek van de Provincie Gelderland uitvoeren. Werkgebied betreft alle provinciale wegen van de hele Provincie Gelderland. De opdracht is verkregen via een openbare aanbesteding van de Provincie Gelderland.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het vegen en/of reinigen van wegverhardingen bij calamiteiten;
  • Het ontgraven van gronden door vervuiling bij calamiteiten;
  • Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
  • Het maken van dagrapporten naar aanleiding van een calamiteit en deze versturen naar de medewerker weg beheer;
  • Het opruimen van asbest, drug afval en chemisch afval behoren ook tot de werkzaamheden;
  • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Volg ons: