3627045_1_org (1)

CO2-Bewust certificaat, niveau 5

Sinds begin dit jaar is IMS gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau van de CO2 prestatieladder, namelijk: trede 5! Dit betekent dat we als bedrijf laten zien dat we niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen organisatie, maar ons ook verantwoordelijk voelen voor de hele branche.

Dit doen wij door de milieubelasting van onze activiteiten te monitoren en eventuele nadelige effecten tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat wij onze brandstof aanlengen met 20% HVO. Hiermee reduceren wij onze grootste bron wat betreft CO2-uitstoot. Daarnaast zijn we samen met ketenpartners actief op zoek naar mogelijkheden om onze uitstoot verder terug te dringen.

Ook de komende jaren blijven wij ons inzetten om trede 5 te behouden.

Onze certificaten kunt u hier downloaden.

Volg ons: