13 Februari 2015  Herinrichting  Vorderingen - Album 10 > Stenen Bij de Opritten zijn Grijs

Aanleg

Van grondverzet tot complete herinrichting of revitalisering van een straat of wijk. En van ontwerp tot realisatie. Van Doorn Geldermalsen B.V. biedt een breed pakket aan diensten en komt met praktische en betaalbare oplossingen:

  • Grondwerk en grondverbetering; graafwerkzaamheden, bodemsanering, verwerking puin en zand.
  • Aanleg riolering.
  • Aanleg van terreinverhardingen; bestrating, sierbestrating, halfverhardingen, betonbanden.
  • Aanleg van voorzieningen; bushalte, speeltoestellen, fietsenstalling, afvalbak.
  • Aanleg van geleiderail, barriers en bermbeveiliging.
  • Aanleg van CADO’s; calamiteitendoorsteek met gebruik van flexibele paaltjes.
  • Aanleg van (landschappelijk) groen; beplanting, bosplantsoen, bomen, gras- en kruidenvegetatie, vijvers en watergangen*.
  • Aanleg van faunapassages.

*Voor het aanleg van groen, werken we samen met ons zusterbedrijf Signa Terra. B.V. dat ook bij de Leeuwenstein Groep hoort. Voor de aanleg van ‘verduurzaamde buitenruimte’ werken wij samen met onze andere zusterorganisatie Ecoleon.

Volg ons: