bij

Spoor

Van Doorn Geldermalsen B.V. werkt voor diverse opdrachtgevers aan onderhoud op en rond het spoor. Daarnaast houden we ons bezig met bestrijding en voorkoming van gladde sporen door bladval in de herfst en winter én met faunaproblematiek.

Werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

  • Maaiwerkzaamheden; bermen en taluds.
  • Snoeien en kappen van groen langs het spoor.
  • Onkruidbestrijding op schouwpaden.
  • Bladverwijdering en verwijdering van zwerfvuil op en langs sporen.
  • Plaatsen van bladkerende schermen.
  • Nivellering van tunnelbakken.
  • Plaatsen van paddenschermen.
  • Pilotproject ‘Fijn zonder konijn’

Volg ons: