1654243991497

25 jaar IMS

Op 3 juni 2022 vierden wij ons 25-jarig bestaan. Oorspronkelijk opgericht door moederbedrijven Van Doorn en ARA Adviesburo groeiden wij in de afgelopen 25 jaar uit tot een zelfstandige onderneming met een compleet en gespecialiseerd dienstenaanbod voor de afhandeling van tal van (milieu)incidenten.

Het begin

Barend van Doorn Azn (Van Doorn) en Richard den Haan (ARA Adviesburo) kwamen in 1996 op het idee om samen een bedrijf voor incident management op te richten tijdens een gezamenlijke klus van Van Doorn en ARA Adviesburo. Het begrip ‘incident management’ was toen relatief nieuw.

Start

De eerste jaren maakten wij voornamelijk gebruik van de expertise, personeel en materieel van de moederbedrijven Van Doorn en ARA Adviesburo. Calamiteiten betroffen meestal wegdekverontreinigingen. Later kwamen er verzoeken bij om verkeersafzettingen te regelen.

Groei

Vanaf 2009 functioneren wij steeds zelfstandiger. We groeiden in personeel, breidde onze expertise uit en schafte eigen materieel aan. Dit resulteerde in een bredere dienstverlening voor tal van incidenten, zoals het opruimen van verontreinigingen in de berm, het verwijderen van loshangende takken, het verwijderen van graffiti en de inzet van verkeersregelaars.

Specialisatie

De groei van werkzaamheden zette in de jaren die daarop volgen door. Om te voldoen aan de vraag breidden wij onze dienstverlening nog verder uit. Er kwam een specialistisch team voor verwijdering van gevaarlijke/onbekende stoffen en er werd apparatuur aangeschaft om verontreinigingen van het oppervlaktewater op te ruimen.

Klantenbestand

In de afgelopen 25 jaar is het klantenbestand uitgebreid. Naast werkzaamheden op en nabij rijks- en provinciale wegen werken wij nu ook op gemeentelijk grondgebied, bij waterschappen, omgevingsdiensten, op bedrijfsterreinen en bij bedrijven.

Toekomst

Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. “We hebben de kennis en ervaring in huis voor een snelle en deskundige afhandeling van verschillende soorten incidenten. Dankzij onze samenwerking met partners door het hele land kunnen wij een uiterst snelle responstijd garanderen.” vertelt de trotse bedrijfsleider Peter Kamminga.

IMS, uw betrouwbare partner voor 24/7 afhandeling van (milieu) incidenten.

Volg ons: