via optimum

IMS wordt het meldpunt van Via Optimum

IMS gaat meldpunt-taken uitvoeren voor de Aanneemcombinatie Via Optimum. Dit betreft het contract Rijkswaterstaat Zuid Nederland Midden. Concreet houdt dit in dat alle calamiteiten, schades en storingen van de Rijkswegen rond ’s Hertogenbosch en Eindhoven bij het meldpunt binnen komen. Tevens is IMS bij dit contract de service-provider voor alle milieukundige zaken bij calamiteiten en opruimen van dumpingen met gevaarlijke stoffen. Bij grootschalige calamiteiten levert IMS een coördinator die alle disciplines ter plaatse aanstuurt.

Volg ons: