Team GS (14)

NIEUW: Het IMS Team gevaarlijke stoffen

IMS timmert stevig aan de weg en breidt haar dienstenpakket steeds verder uit. Sinds kort bestaat er een speciaal IMS Team gevaarlijke stoffen. Dat team is in staat snel en adequaat te reageren op meldingen van vaten met onbekende inhoud. Niet alleen de registratie maar ook het verpakken en afvoeren neemt het IMS Team voor haar rekening. Naast opgeleid personeel heeft het IMS Team gevaarlijke stoffen de beschikking over een speciaal ingerichte aanhangwagen.

De aanhangwagen bevat alle noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals maskers, filterbussen, flessen met perslucht, vloeistofdichte pakken en zuurbestendige laarzen. Ook is de aanhangwagen voorzien van een fluxpomp, een steekwagen en verlichting. Daarnaast is er een voorraad van overmaatse vaten en zogenaamde ‘groot volume bakken’ beschikbaar.

Alle teamleden zijn opgeleid voor dit specialistische werk. Ze hebben allemaal een basisopleiding gevolgd en sommige teamleden hebben zelfs extra trainingen gevolgd. Zo weten de collega’s bij het meldpunt CSS (Calamiteiten, Schades en Storingen) precies welke registratie en onderzoek nodig is bij een melding over een illegale dumping. En weten twee teamleden alles over het toepassen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en het omgaan met persluchtapparatuur. Ook voor het mogen vervoeren van gevaarlijke stoffen is een speciale ADR cursus gevolgd.

Het Team is inzetbaar bij:

Dumpingen en lekkages en verdachte materialen:

  • vaten met onbekende inhoud
  • drugs en/of laboratorium afval
  • hennepafval
  • lekkage voertuigen met gevaarlijke stoffen
  • asbest verdachte materialen

 

 

Volg ons: