XTC-jerrycans 15 juli 2015 (2)

XTC-jerrycans in Amsterdam-Rijnkanaal opgeruimd

In het Amsterdam-Rijnkanaal werden 25 vaten en jerrycan’s chemisch afval van een XTC lab gevonden. Ze dreven rond in de buurt van de meerplaats Breukelen. Het was niet de eerste keer dat chemisch afval langs het ARK wordt aangetroffen. De vaten zijn opgevist en aan boord van onze patrouilleboot gebracht en de politie is gewaarschuwd.

Volg ons: