Verwijderen olie van oppervlaktewater – Oudegracht Utrecht

Wie op donderdag 5 januari langs de Oudegracht in Utrecht liep, kon daar een laagje dieselolie op het water zien drijven. Het vervuilde stuk was ongeveer zo’n 400 meter. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden schakelde IMS in om de vervuiling op te ruimen.

De locatie was midden in het centrum van Utrecht en voor de medewerkers van IMS een uitdaging qua bereikbaarheid met hun groot specialistisch materieel. Ook de vervuilde stukken waren soms lastig bereikbaar voor het materieel, maar IMS slaagde er toch in om het milieu incident op te lossen! Er moet voorkomen worden dat de olie in het milieu terecht komt, want daar kunnen planten en dieren van doodgaan.

Als eerst werden er schermen in de gracht geplaatst, om ervoor te zorgen dat de olie niet verder verspreidt. Daarna moest de olie van het water afgezogen worden. Dit hebben wij gedaan door middel van de drijflaag van het water af te zuigen met onze vacuümwagen/kolkenzuiger.

De meeste olie is dezelfde dag nog van het water gehaald. In verband met het zicht en het geluidsoverlast voor omwonenden, is er besloten de volgende ochtend de werkzaamheden te hervatten.

Inmiddels is het vervuilde stuk schoon en is de olie afgevoerd naar een erkende verwerker. Hoe de olie op het water is gekomen, is niet bekend.

IMS staat klaar voor het oplossen van uw milieu incidenten!