Spoedsanering buitenberm na botsing vrachtwagens

Zodra er bij een ongeval vloeistoffen uit een voertuig lekken, is er direct actie nodig om de verontreiniging te verwijderen. Zo zorgen we er voor dat planten en dieren geen verdere schade ondervinden en voorkomen we dat de bodem en het grondwater vervuild raken.

Samen houden we onze buitenruimte schoon en veilig
IMS heeft specialistische kennis en al vele jaren ervaring met het opruimen van uiteenlopende verontreinigingen. Bij elk incident zorgen wij voor een snelle een adequate inzet van vakkundig personeel en modern materieel. Wij kenmerken ons door het leveren van een totaalpakket bij het afhandelen van calamiteiten en incidenten.

IMS: specialist in verontreinigingen van wegdek én berm
Verontreinigingen op een wegdek verwijderen wij met een wegdekreiniger met hoge druk, heet water en ontvettingsmiddel. Op die manier zorgen wij ervoor dat het wegdek weer schoon is en de weggebruiker weer veilig op pad kan.

Wanneer voertuigen na een ongeval vloeistoffen lekken in de berm, is er sprake van een milieuverontreiniging. Bij dit soort complexe verontreinigingen komt ons gespecialiseerde team direct in actie om een (spoed) bodemsanering uit te voeren.

Vakkundige afhandeling spoedsaneringen
Zo hebben wij recent voor de provincie Gelderland een spoedsanering uitgevoerd. Na een botsing tussen twee vrachtwagens, kwam één van de vrachtwagens met een lekke brandstoftank in de buitenberm terecht.  De tank liep leeg en er lekte een grote hoeveelheid diesel in de bodem.

Bij dit soort situaties stellen wij altijd eerst de locatie van het incident veilig met passende verkeersmaatregelen. Zodra alles veilig is kan onze milieukundig begeleider (MKB’er) aan de slag.

Een sanering van een buitenberm, hoe gaat dat in zijn werk?
De MKB’er coördineerde de sanering, zorgde voor een melding bij het bevoegd gezag en schakelde het juiste materieel in om de vrachtwagens te bergen. Daarna startte de spoedsanering. Na een KLIC-melding én check met een leidingzoeker of er geen kabels of leidingen in de bodem lagen, groeven we met de mobiele kraan de vervuilde grond af. Deze grond voerden we af met een autolaadkraan in een vloeistofdichte container naar een erkend verwerker. Na de afgraving namen we bodemmonsters van zowel de bodem als de zijwand van de put. We vulden we de put weer aan met schone grond en brachten graszaad aan. Daarna konden we de tijdelijke verkeersmaatregelen weghalen en kon het verkeer weer rijden. Op termijn zal de locatie weer volledig herstellen.


Milieukundig evaluatierapport
Op kantoor verwerkten wij de analyseresultaten van de bodemmonsters en de foto’s van de werkzaamheden in een milieukundig evaluatierapport. Hiermee geven wij de opdrachtgever inzicht in de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Met dit rapport kan de opdrachtgever ook aantonen dat de calamiteit / sanering  correct is uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb – zorgplicht).

Peter Kamminga 25 jaar in dienst bij IMS

Peter Kamminga is alweer 25 jaar in dienst bij IMS, een mijlpaal om bij stil te staan.


In de 1e periode van zijn carrière was hij vooral bezig met milieukundige begeleiding en administratieve taken en in 2008 is Peter bedrijfsleider geworden van IMS.

Onder zijn leiding is IMS uitgegroeid tot een compleet specialistisch bedrijf op het gebied van het afhandelen van milieu-incidenten en calamiteiten van groot tot klein.

We hebben dit jubileum gevierd met een borrel waarbij hij naast hartverwarmende en lovende woorden vanuit de directie ook werd verrast met cadeaus, een schitterende bos bloemen en mooie pen met een speciale inscriptie van het IMS-team.

We hopen dat Peter zich nog lang blijft inzetten met dezelfde passie en toewijding als de afgelopen 25 jaar en hij nog vele jaren het team mag leiden.

IMS sluit raamovereenkomst milieubereddering gemeente Dordrecht

IMS zorgt sinds kort voor de coördinatie en afhandeling van alle milieu-incidenten voor de gemeente Dordrecht. Hiervoor is een raamovereenkomst milieubereddering afgesloten. De looptijd is 2 jaar met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Het gaat onder andere om wegdekverontreinigingen en olieverontreinigingen op oppervlaktewater. Maar ook om dumpingen van asbestverdachte materialen en het opruimen van vaten met onbekende chemicaliën, die mogelijk worden gebruikt bij productie van drugs.

Betrouwbare partner

De gemeente Dordrecht zocht een betrouwbare partner die 24/7 snel en accuraat milieu-incidenten kan oplossen. In de raamovereenkomst zijn afspraken opgenomen op het gebied van responstijden, aanpak en werkwijze, kosten, duurzaamheid en veiligheid. De gemeente Dordrecht heeft op deze manier zekerheid dat er een meldpunt beschikbaar is en er 24/7 deskundig personeel en specialistisch materieel paraat staat.  

Inmiddels hebben we de eerste milieu-incidenten afgehandeld. Zo is er aan de Rijksstraatweg asbestverdacht materiaal opgeruimd en afgevoerd en op de Dubbeldamseweg is aan het begin van de tunnel het wegdek gereinigd in verband met een oliespoor.


Reiniging van het wegdek bij olieverontreiniging

Voor Rions Brabant één van onze vaste opdrachtgevers hebben we kort geleden een olieverontreiniging op het wegdek gereinigd.

De verontreiniging werd veroorzaakt door een vrachtwagen die zijn oplegger was verloren. Hierbij waren meerdere hydrauliekslangen kapot getrokken, de verontreiniging was aanzienlijk!

Door ons snelle optreden is de verontreiniging beperkt gebleven en is er milieuverontreiniging aan natuur en milieu voorkomen! Na afloop heeft de wegdekreiniger gelijk gestort bij een erkend verwerker en is deze weer inzet gereed gemaakt.

Klaar voor de volgende calamiteit!

Presentatie Weijs werkend leren

We investeren niet alleen in onze mensen of materieel, maar ook in de toekomst. En dan met name in de mensen van de toekomst. Dit doen we door jongeren te enthousiasmeren over ons vakgebied.

Zo heeft Peter Kamminga laatst een gastles gegeven aan de jongeren die een opleiding volgen bij Weijs. De presentatie ging over de dienstverlening bij IMS, de diverse (milieu) incidenten die wij dagelijks afhandelen. Dat de interesse hoog was bleek wel aan de goede vragen die gesteld werden gedurende de dag. Na afloop van de gastles werd er nog een rondleiding gegeven door de IMS- loods en het kantoor. Hierna werd er door Laurens van Oossanen bij één van onze calamiteiten-wegdekreinigers uitleg gegeven over de techniek en de werking, waarna vervolgens ter afsluiting een broodje gehaktbal is genuttigd.

Weijs werkend leren is een praktijkgerichte opleiding, opgezet om jongeren in de buitenruimte een breed gerichte opleiding te bieden, het is een samenwerking van J. van Esch, Van Wijlen Van Berkel en Van Doorn

Team Gevaarlijke Stoffen – Milieu incident

Voor Envisor B.V. uit Dordrecht hebben we kortgeleden spill van een chemische stof opgeruimd.

Bij een distributiecentrum in Vianen was een lading met ADR-goederen beschadigd geraakt bij het lossen van de vracht. De lekkage bevond zich een vrachtwagenoplegger.

Met behulp van onafhankelijke adembescherming zijn onze specialisten de oplegger naar binnen gegaan en hebben de lekkage verholpen. Vervolgens zijn de beschadigde vaten oververpakt in overmaatse vaten, is de overige vervuilde lading schoongemaakt en de incident locatie is gereinigd.

De overpakte lading is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Zie in onderstaand filmpje hoe de medewerkers van IMS te werk zijn gegaan bij het oplossen van dit milieu incident.

Slachtafval op de A67

Op donderdag 16 maart werd IMS ‘s avonds opgeroepen door Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, district midden.

Op de A67 was een vrachtwagen een lading slachtafval verloren. Dit gebeurde toen de vrachtwagen hard moest remmen en daarna op een andere vrachtwagen botste. Door de klap belandde 10 ton slachtafval via de bovenkant van de oplegger op de rijbaan.

IMS heeft na de opruimwerkzaamheden het wegdek flink gereinigd met twee heet water wegdekreinigers en een assistentievoertuig met een extra sterk ontvettingsmiddel dat speciaal bestemd is voor dierlijke vetten.

Ook de berm is opgeruimd en onder begeleiding van een milieukundige gesaneerd. Vanwege de werkzaamheden was de snelweg een groot deel van de nacht dicht.

Een pittige klus, die we met inzet van onze professionele medewerkers en materieel naar ieders tevredenheid hebben weten te klaren.  

Wolf doodgereden op A2 bij Vught

Ons werk verveelt nooit! Vandaag hebben we voor Van Doorn een wolf van de A2 bij Vught afgehaald en naar ons kantoor in Geldermalsen gebracht. Voorbijgangers zagen het dier liggen in de middenberm, zij waarschuwden de politie en Rijkswaterstaat. Het dier was aangereden en had de klap niet overleefd.

De volgende stop is Utrecht, waar het dier onderzocht gaat worden in het Dutch Wildlife Health Centre. Daar wordt een scan gemaakt en sectie verricht. Wanneer dat onderzoek klaar is, verhuist de wolf naar Wageningen voor dna-onderzoek. Met die uitslag weet de provincie Noord-Brabant straks waarschijnlijk precies waar het dier oorspronkelijk vandaan komt.

Dit was niet de eerste keer dit jaar dat IMS in actie kwam voor een wolf. Eerder dit jaar werd er ook een wolf doodgereden op de A2 bij Beesd.

Ook voor dit soort incidenten staat IMS voor u klaar!

Verwijderen olie van oppervlaktewater – Oudegracht Utrecht

Wie op donderdag 5 januari langs de Oudegracht in Utrecht liep, kon daar een laagje dieselolie op het water zien drijven. Het vervuilde stuk was ongeveer zo’n 400 meter. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden schakelde IMS in om de vervuiling op te ruimen.

De locatie was midden in het centrum van Utrecht en voor de medewerkers van IMS een uitdaging qua bereikbaarheid met hun groot specialistisch materieel. Ook de vervuilde stukken waren soms lastig bereikbaar voor het materieel, maar IMS slaagde er toch in om het milieu incident op te lossen! Er moet voorkomen worden dat de olie in het milieu terecht komt, want daar kunnen planten en dieren van doodgaan.

Als eerst werden er schermen in de gracht geplaatst, om ervoor te zorgen dat de olie niet verder verspreidt. Daarna moest de olie van het water afgezogen worden. Dit hebben wij gedaan door middel van de drijflaag van het water af te zuigen met onze vacuümwagen/kolkenzuiger.

De meeste olie is dezelfde dag nog van het water gehaald. In verband met het zicht en het geluidsoverlast voor omwonenden, is er besloten de volgende ochtend de werkzaamheden te hervatten.

Inmiddels is het vervuilde stuk schoon en is de olie afgevoerd naar een erkende verwerker. Hoe de olie op het water is gekomen, is niet bekend.

IMS staat klaar voor het oplossen van uw milieu incidenten!