Spoedsanering buitenberm na botsing vrachtwagens

Zodra er bij een ongeval vloeistoffen uit een voertuig lekken, is er direct actie nodig om de verontreiniging te verwijderen. Zo zorgen we er voor dat planten en dieren geen verdere schade ondervinden en voorkomen we dat de bodem en het grondwater vervuild raken.

Samen houden we onze buitenruimte schoon en veilig
IMS heeft specialistische kennis en al vele jaren ervaring met het opruimen van uiteenlopende verontreinigingen. Bij elk incident zorgen wij voor een snelle een adequate inzet van vakkundig personeel en modern materieel. Wij kenmerken ons door het leveren van een totaalpakket bij het afhandelen van calamiteiten en incidenten.

IMS: specialist in verontreinigingen van wegdek én berm
Verontreinigingen op een wegdek verwijderen wij met een wegdekreiniger met hoge druk, heet water en ontvettingsmiddel. Op die manier zorgen wij ervoor dat het wegdek weer schoon is en de weggebruiker weer veilig op pad kan.

Wanneer voertuigen na een ongeval vloeistoffen lekken in de berm, is er sprake van een milieuverontreiniging. Bij dit soort complexe verontreinigingen komt ons gespecialiseerde team direct in actie om een (spoed) bodemsanering uit te voeren.

Vakkundige afhandeling spoedsaneringen
Zo hebben wij recent voor de provincie Gelderland een spoedsanering uitgevoerd. Na een botsing tussen twee vrachtwagens, kwam één van de vrachtwagens met een lekke brandstoftank in de buitenberm terecht.  De tank liep leeg en er lekte een grote hoeveelheid diesel in de bodem.

Bij dit soort situaties stellen wij altijd eerst de locatie van het incident veilig met passende verkeersmaatregelen. Zodra alles veilig is kan onze milieukundig begeleider (MKB’er) aan de slag.

Een sanering van een buitenberm, hoe gaat dat in zijn werk?
De MKB’er coördineerde de sanering, zorgde voor een melding bij het bevoegd gezag en schakelde het juiste materieel in om de vrachtwagens te bergen. Daarna startte de spoedsanering. Na een KLIC-melding én check met een leidingzoeker of er geen kabels of leidingen in de bodem lagen, groeven we met de mobiele kraan de vervuilde grond af. Deze grond voerden we af met een autolaadkraan in een vloeistofdichte container naar een erkend verwerker. Na de afgraving namen we bodemmonsters van zowel de bodem als de zijwand van de put. We vulden we de put weer aan met schone grond en brachten graszaad aan. Daarna konden we de tijdelijke verkeersmaatregelen weghalen en kon het verkeer weer rijden. Op termijn zal de locatie weer volledig herstellen.


Milieukundig evaluatierapport
Op kantoor verwerkten wij de analyseresultaten van de bodemmonsters en de foto’s van de werkzaamheden in een milieukundig evaluatierapport. Hiermee geven wij de opdrachtgever inzicht in de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Met dit rapport kan de opdrachtgever ook aantonen dat de calamiteit / sanering  correct is uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb – zorgplicht).

IMS sluit raamovereenkomst milieubereddering gemeente Dordrecht

IMS zorgt sinds kort voor de coördinatie en afhandeling van alle milieu-incidenten voor de gemeente Dordrecht. Hiervoor is een raamovereenkomst milieubereddering afgesloten. De looptijd is 2 jaar met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Het gaat onder andere om wegdekverontreinigingen en olieverontreinigingen op oppervlaktewater. Maar ook om dumpingen van asbestverdachte materialen en het opruimen van vaten met onbekende chemicaliën, die mogelijk worden gebruikt bij productie van drugs.

Betrouwbare partner

De gemeente Dordrecht zocht een betrouwbare partner die 24/7 snel en accuraat milieu-incidenten kan oplossen. In de raamovereenkomst zijn afspraken opgenomen op het gebied van responstijden, aanpak en werkwijze, kosten, duurzaamheid en veiligheid. De gemeente Dordrecht heeft op deze manier zekerheid dat er een meldpunt beschikbaar is en er 24/7 deskundig personeel en specialistisch materieel paraat staat.  

Inmiddels hebben we de eerste milieu-incidenten afgehandeld. Zo is er aan de Rijksstraatweg asbestverdacht materiaal opgeruimd en afgevoerd en op de Dubbeldamseweg is aan het begin van de tunnel het wegdek gereinigd in verband met een oliespoor.


Reiniging van het wegdek bij olieverontreiniging

Voor Rions Brabant één van onze vaste opdrachtgevers hebben we kort geleden een olieverontreiniging op het wegdek gereinigd.

De verontreiniging werd veroorzaakt door een vrachtwagen die zijn oplegger was verloren. Hierbij waren meerdere hydrauliekslangen kapot getrokken, de verontreiniging was aanzienlijk!

Door ons snelle optreden is de verontreiniging beperkt gebleven en is er milieuverontreiniging aan natuur en milieu voorkomen! Na afloop heeft de wegdekreiniger gelijk gestort bij een erkend verwerker en is deze weer inzet gereed gemaakt.

Klaar voor de volgende calamiteit!

Team Gevaarlijke Stoffen – Milieu incident

Voor Envisor B.V. uit Dordrecht hebben we kortgeleden spill van een chemische stof opgeruimd.

Bij een distributiecentrum in Vianen was een lading met ADR-goederen beschadigd geraakt bij het lossen van de vracht. De lekkage bevond zich een vrachtwagenoplegger.

Met behulp van onafhankelijke adembescherming zijn onze specialisten de oplegger naar binnen gegaan en hebben de lekkage verholpen. Vervolgens zijn de beschadigde vaten oververpakt in overmaatse vaten, is de overige vervuilde lading schoongemaakt en de incident locatie is gereinigd.

De overpakte lading is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Zie in onderstaand filmpje hoe de medewerkers van IMS te werk zijn gegaan bij het oplossen van dit milieu incident.

Slachtafval op de A67

Op donderdag 16 maart werd IMS ‘s avonds opgeroepen door Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, district midden.

Op de A67 was een vrachtwagen een lading slachtafval verloren. Dit gebeurde toen de vrachtwagen hard moest remmen en daarna op een andere vrachtwagen botste. Door de klap belandde 10 ton slachtafval via de bovenkant van de oplegger op de rijbaan.

IMS heeft na de opruimwerkzaamheden het wegdek flink gereinigd met twee heet water wegdekreinigers en een assistentievoertuig met een extra sterk ontvettingsmiddel dat speciaal bestemd is voor dierlijke vetten.

Ook de berm is opgeruimd en onder begeleiding van een milieukundige gesaneerd. Vanwege de werkzaamheden was de snelweg een groot deel van de nacht dicht.

Een pittige klus, die we met inzet van onze professionele medewerkers en materieel naar ieders tevredenheid hebben weten te klaren.  

Wolf doodgereden op A2 bij Vught

Ons werk verveelt nooit! Vandaag hebben we voor Van Doorn een wolf van de A2 bij Vught afgehaald en naar ons kantoor in Geldermalsen gebracht. Voorbijgangers zagen het dier liggen in de middenberm, zij waarschuwden de politie en Rijkswaterstaat. Het dier was aangereden en had de klap niet overleefd.

De volgende stop is Utrecht, waar het dier onderzocht gaat worden in het Dutch Wildlife Health Centre. Daar wordt een scan gemaakt en sectie verricht. Wanneer dat onderzoek klaar is, verhuist de wolf naar Wageningen voor dna-onderzoek. Met die uitslag weet de provincie Noord-Brabant straks waarschijnlijk precies waar het dier oorspronkelijk vandaan komt.

Dit was niet de eerste keer dit jaar dat IMS in actie kwam voor een wolf. Eerder dit jaar werd er ook een wolf doodgereden op de A2 bij Beesd.

Ook voor dit soort incidenten staat IMS voor u klaar!

Verwijderen olie van oppervlaktewater – Oudegracht Utrecht

Wie op donderdag 5 januari langs de Oudegracht in Utrecht liep, kon daar een laagje dieselolie op het water zien drijven. Het vervuilde stuk was ongeveer zo’n 400 meter. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden schakelde IMS in om de vervuiling op te ruimen.

De locatie was midden in het centrum van Utrecht en voor de medewerkers van IMS een uitdaging qua bereikbaarheid met hun groot specialistisch materieel. Ook de vervuilde stukken waren soms lastig bereikbaar voor het materieel, maar IMS slaagde er toch in om het milieu incident op te lossen! Er moet voorkomen worden dat de olie in het milieu terecht komt, want daar kunnen planten en dieren van doodgaan.

Als eerst werden er schermen in de gracht geplaatst, om ervoor te zorgen dat de olie niet verder verspreidt. Daarna moest de olie van het water afgezogen worden. Dit hebben wij gedaan door middel van de drijflaag van het water af te zuigen met onze vacuümwagen/kolkenzuiger.

De meeste olie is dezelfde dag nog van het water gehaald. In verband met het zicht en het geluidsoverlast voor omwonenden, is er besloten de volgende ochtend de werkzaamheden te hervatten.

Inmiddels is het vervuilde stuk schoon en is de olie afgevoerd naar een erkende verwerker. Hoe de olie op het water is gekomen, is niet bekend.

IMS staat klaar voor het oplossen van uw milieu incidenten!

Verwijderen olie van oppervlaktewater

Op 10 december werd onze hulp ingeroepen voor het verwijderen van 150 liter hydroliekolie op het oppervlaktewater in de oude haven van Den Bosch.

Door een gesprongen leiding was de olie in het oppervlaktewater terechtgekomen. Hierdoor was een olievlek van ongeveer 60 bij 100 meter ontstaan. Met behulp van olie-kerende schermen werd het vervuilde water ingedamd, waarna een combiwagen een groot deel van de pure olie wegzoog. Daarna haalden we met twee olieskimmers de resterende olie van het water.

Na een nacht flink doorwerken was het water de volgende ochtend weer helemaal schoon en werd het gebied vrijgegeven.

Verwijdering hydrauliek oliespoor

In de vroege ochtend van 22 april 2021 is onze wegdekreiniger al druk bezig. In opdracht van de Provincie Gelderland verwijdert IMS een hydrauliekoliespoor op een provinciale weg.

Vakmanschap & ervaring

Tijdens ons werk gebruiken wij innovatief en specialistisch materieel dat wordt bediend door vakkundige chauffeurs. Sinds de oprichting van IMS is onze belangrijkste taak het reinigen van diverse soorten verhardingen. Om het beste resultaat te bereiken, gebruiken wij bij wegdekreiniging heet water. Afhankelijk van het soort verontreiniging zetten we een heet water hogedrukreiniger of kleine warm water unit in.


Verwijdering graffiti op bomen

Op 8 maart 2021 kregen wij een melding binnen van graffiti vandalisme op bomen.

Bomen als canvas

Graffiti dat is aangebracht op hout is een stuk lastiger te verwijderen dan op andere oppervlakken. Voordat we de graffiti konden verwijderen, hebben we de bomen eerst voorbehandeld met verfstrippen waarna we de graffiti konden verwijderen met water. Gelukkig hebben de bomen verder geen schade opgelopen.

Legal op aangewezen plaatsen

Het aanbrengen van graffiti is in Nederland niet langer illegaal, maar het moet wel aangebracht worden op de daarvoor speciaal aangewezen plaatsen. En bomen vallen hier niet onder!