Spoedsanering buitenberm na botsing vrachtwagens

Zodra er bij een ongeval vloeistoffen uit een voertuig lekken, is er direct actie nodig om de verontreiniging te verwijderen. Zo zorgen we er voor dat planten en dieren geen verdere schade ondervinden en voorkomen we dat de bodem en het grondwater vervuild raken.

Samen houden we onze buitenruimte schoon en veilig
IMS heeft specialistische kennis en al vele jaren ervaring met het opruimen van uiteenlopende verontreinigingen. Bij elk incident zorgen wij voor een snelle een adequate inzet van vakkundig personeel en modern materieel. Wij kenmerken ons door het leveren van een totaalpakket bij het afhandelen van calamiteiten en incidenten.

IMS: specialist in verontreinigingen van wegdek én berm
Verontreinigingen op een wegdek verwijderen wij met een wegdekreiniger met hoge druk, heet water en ontvettingsmiddel. Op die manier zorgen wij ervoor dat het wegdek weer schoon is en de weggebruiker weer veilig op pad kan.

Wanneer voertuigen na een ongeval vloeistoffen lekken in de berm, is er sprake van een milieuverontreiniging. Bij dit soort complexe verontreinigingen komt ons gespecialiseerde team direct in actie om een (spoed) bodemsanering uit te voeren.

Vakkundige afhandeling spoedsaneringen
Zo hebben wij recent voor de provincie Gelderland een spoedsanering uitgevoerd. Na een botsing tussen twee vrachtwagens, kwam één van de vrachtwagens met een lekke brandstoftank in de buitenberm terecht.  De tank liep leeg en er lekte een grote hoeveelheid diesel in de bodem.

Bij dit soort situaties stellen wij altijd eerst de locatie van het incident veilig met passende verkeersmaatregelen. Zodra alles veilig is kan onze milieukundig begeleider (MKB’er) aan de slag.

Een sanering van een buitenberm, hoe gaat dat in zijn werk?
De MKB’er coördineerde de sanering, zorgde voor een melding bij het bevoegd gezag en schakelde het juiste materieel in om de vrachtwagens te bergen. Daarna startte de spoedsanering. Na een KLIC-melding én check met een leidingzoeker of er geen kabels of leidingen in de bodem lagen, groeven we met de mobiele kraan de vervuilde grond af. Deze grond voerden we af met een autolaadkraan in een vloeistofdichte container naar een erkend verwerker. Na de afgraving namen we bodemmonsters van zowel de bodem als de zijwand van de put. We vulden we de put weer aan met schone grond en brachten graszaad aan. Daarna konden we de tijdelijke verkeersmaatregelen weghalen en kon het verkeer weer rijden. Op termijn zal de locatie weer volledig herstellen.


Milieukundig evaluatierapport
Op kantoor verwerkten wij de analyseresultaten van de bodemmonsters en de foto’s van de werkzaamheden in een milieukundig evaluatierapport. Hiermee geven wij de opdrachtgever inzicht in de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Met dit rapport kan de opdrachtgever ook aantonen dat de calamiteit / sanering  correct is uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb – zorgplicht).