Reiniging houten brug over de Linge (N838)

Op 4 december heeft IMS de houten brug over De Linge op de N838 gereinigd. Bruggen als deze zijn gevoelig voor aangroei van algen, waardoor het brugdek snel glad kan worden en er onverzorgd uitziet. Met heet water onder hoge druk heeft IMS de groene aanslag vakkundig verwijderd. Fietsers en voetgangers kunnen nu veilig gebruik blijven maken van de oversteek over de Linge.

Certificaat verkeersregelaar

Omdat IMS een coördinerende rol heeft bij calamiteiten en (milieu) incidenten en de vraag naar verkeersregeling steeds harder groeit, beschikken ze sinds kort zelf over bevoegde verkeersregelaars. Zo kunnen coördinatoren tijdens de opstartfase van een incident snel ter plaatse zijn om het verkeer op een veilige manier in goede banen te leiden.

De verkeersregelaars hebben de beschikking over: kegels, bakens, schrikhekken, bebording en een calamiteitenvoertuig met DRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel).

Nieuw: Vloeistofdichte Container

Sinds kort beschikt IMS over een eigen vloeistofdichte container met een inhoud van 20 m3. Deze wordt ingezet bij milieukundige saneringen, maar kan ook worden gebruikt bij andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld: het transport van slootslib, gevaarlijke stoffen, verontreinigde grond en vloeibare afvalstoffen. De container is op een vrachtwagen met een haakarm-systeem en een kabel-systeem te gebruiken.

Sanering op N 320 na een ongeval

Op dinsdag 23 oktober vond er op de N 320 ter hoogte van Zoelmond een ongeval plaats. In opdracht van de Provincie Gelderland werden in eerste instantie verkeersmaatregelen geplaatst. Toen bleek dat er motorolie was weggelekt in de berm heeft IMS, onder leiding van een milieukundige, de berm gesaneerd. De vervuilde grond is afgevoerd naar een verwerker en de schone grond is aangevuld.

Inzet IMS bij lekkage vrachtwagentrailer N69 Bergeijk

Op 19 oktober 2018 werd de expertise van IMS gevraagd vanwege een lekkage in een vrachtwagen trailer op de N69 in Bergeijk.

De trailer was vol geladen met vaten met een vloeibare gevaarlijke stof. Diverse hulpdiensten waaronder de brandweer hebben de schade geïnventariseerd en de ontstane lekkage gelokaliseerd. Vervolgens werden de specialisten van IMS erbij geroepen om de situatie te stabiliseren. Zij hebben de lekkage van het vat gestopt, de overgebleven vloeistof overgepompt en de gelekte vloeistof opgeruimd.

Graffiti verwijderen voetgangerstunnel

In juni 2018 kreeg IMS de opdracht van de provincie om de voetgangerstunnel bij Anna Paulowna (N249) schoon te maken. De tunnel was van voor tot achteren volgespoten met graffiti. Met twee man en binnen twee dagen was de klus geklaard.

De hoeveelheid te verwijderen graffiti loog er niet om, maar bleek zich vrij gemakkelijk te laten verwijderen. Tijdens de klus kreeg IMS bezoek van KIWA die een VCA audit deed. Alle gebruikte zaken zoals werkkleding, gereedschappen, reinigingsmiddelen, de voertuigen werden door hen nauwkeurig gecontroleerd. Ook onze certificaten werden onder de loep genomen. Uiteindelijk is IMS met vlag en wimpel geslaagd voor de VCA audit. En de tunnel is blinkend schoon opgeleverd!

Wilt u ook graffiti laten verwijderen? Vraag naar de mogelijkheden: t: 0345-570500 e: info@imsbv.nl.

Positieve beoordeling SIKB Certificaat

Op 12 juli 2018  vond de evaluatie van het BRL SIKB 6000 Procescertifaat plaats, door Normec Certification. Het resultaat is een verlenging van het SIKB Certificaat tot en met 10-08-2020. Hierdoor is gewaarborgd dat IMS ook de komende 3 jaar erkend is om milieukundige begeleiding bij calamiteiten uit te voeren.

Processpecificatie

Het proces betreft Protocol 6001: de milieukundige begeleiding en evaluatie van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. Geconstateerd is dat gewerkt wordt overeenkomstig de protocollen.

Periodieke evaluatie

Normec Certification B.V. voert gedurende de looptijd van het Certificaat regelmatig controles uit.

 

 

Milieukundige begeleiding gekantelde vrachtwagen met grind

In samenwerking met EschDoorn heeft IMS de milieukundige begeleiding van een gekantelde vrachtwagen met grind afgehandeld. Het ging om een incident op de N279 Hectometerpaal 30.3 bij Asten.

Behalve grind op het wegdek was er ook dieselolie gelekt. De plassen met dieselolie zijn weggezogen met behulp van de zuigslang van de wegdekreiniger. De verontreinigde grond is verwijderd met een mobiele graafmachine. De milieukundige van IMS heeft de ontgravingsgrenzen bepaald en controle-monsters genomen. Van de sanering is een evaluatierapport opgesteld.

  

Gekantelde vrachtwagen A22 afrit Beverwijk

Vrijdag 23 maart 2018 heeft IMS geassisteerd bij een gekantelde vrachtwagen op de A22 nabij de Velsertunnel. Een vrachtwagen was op de afrit Beverwijk gekanteld, waardoor zijn lading in de berm terecht was gekomen. Terwijl de berger zich bekommerde over het voertuig, droeg Van Doorn zorg voor het herstel van berm, wegdek en geleiderail. Een coördinator van IMS heeft deze inzet geregeld. Ook leverde IMS een milieudeskundige ten behoeve van de bodemsanering en de CADI-wagen voor het verzorgen van eten en drinken aan medewerkers.

 

  

Ongeval A28

Op 13 maart 2018 om 09:57 kwam een melding binnen van Rijkswaterstaat. Een vrachtauto was in de tussenberm tegen een viaduct aangereden. Het ging om een ernstig ongeval, waarbij de A28 rechts t.h.v. hmp 19,4 en toerit Leusden-Zuid moest worden afgesloten. De coördinator van IMS ging er direct heen om het incident te coördineren.

 

Ondersteuning hulpdiensten

In verband met de veiligheid en doorstroming werd er een calamiteitenscherm geplaatst. De CADI wagen van IMS voorzag de hulpdiensten tijdens het incident van eten en drinken.

Schade aan wegdek

De schade aan het wegdek en wegmeubilair was groot. De Rimob (rimpelbuis-obstakel-beveiliger) was volledig uit zijn grondankers getrokken en moest vervangen worden. Ook was een UIT-bord aangereden. Hiervoor is een tijdelijk UIT-bord teruggeplaatst.

Diesel lekkage en beschadiging asfalt

De tank van de vrachtauto bleek kapotgeslagen tegen de Rimob en was leeggelopen over het asfalt. De kans was groot dat door de diesel het asfalt los ging laten. In verband met de veiligheid is daarom door een asfaltdeskundige besloten om het asfalt direct te vervangen.

Beschadiging viaduct

Omdat de vrachtauto een pijler van het viaduct geraakt had moest een betondeskundige deze onderzoeken. In nauw overleg met deskundigen van Rijkswaterstaat werd besloten om geen directe maatregelen te nemen, de pijler was ligt beschadigd maar dat had geen directe gevolgen voor de veiligheid.

Berging vrachtauto

Toen eenmaal de vrachtauto geborgen en het wegdek gereinigd was, konden rijstrook 1 en 2 weer vrijgegeven worden tijdens de avondspits. Na de avondspits is rijstrook 2 opnieuw afgesloten om alsnog de asfaltschade te herstellen. Het incident was afgerond om 03:45.