Peter Kamminga 25 jaar in dienst bij IMS

Peter Kamminga is alweer 25 jaar in dienst bij IMS, een mijlpaal om bij stil te staan.


In de 1e periode van zijn carrière was hij vooral bezig met milieukundige begeleiding en administratieve taken en in 2008 is Peter bedrijfsleider geworden van IMS.

Onder zijn leiding is IMS uitgegroeid tot een compleet specialistisch bedrijf op het gebied van het afhandelen van milieu-incidenten en calamiteiten van groot tot klein.

We hebben dit jubileum gevierd met een borrel waarbij hij naast hartverwarmende en lovende woorden vanuit de directie ook werd verrast met cadeaus, een schitterende bos bloemen en mooie pen met een speciale inscriptie van het IMS-team.

We hopen dat Peter zich nog lang blijft inzetten met dezelfde passie en toewijding als de afgelopen 25 jaar en hij nog vele jaren het team mag leiden.

Presentatie Weijs werkend leren

We investeren niet alleen in onze mensen of materieel, maar ook in de toekomst. En dan met name in de mensen van de toekomst. Dit doen we door jongeren te enthousiasmeren over ons vakgebied.

Zo heeft Peter Kamminga laatst een gastles gegeven aan de jongeren die een opleiding volgen bij Weijs. De presentatie ging over de dienstverlening bij IMS, de diverse (milieu) incidenten die wij dagelijks afhandelen. Dat de interesse hoog was bleek wel aan de goede vragen die gesteld werden gedurende de dag. Na afloop van de gastles werd er nog een rondleiding gegeven door de IMS- loods en het kantoor. Hierna werd er door Laurens van Oossanen bij één van onze calamiteiten-wegdekreinigers uitleg gegeven over de techniek en de werking, waarna vervolgens ter afsluiting een broodje gehaktbal is genuttigd.

Weijs werkend leren is een praktijkgerichte opleiding, opgezet om jongeren in de buitenruimte een breed gerichte opleiding te bieden, het is een samenwerking van J. van Esch, Van Wijlen Van Berkel en Van Doorn

IMS viert 25-jarig jubileum met klanten en relaties

Op 3 juni bestond IMS 25 jaar. Afgelopen vrijdag 18 november vierden wij dat samen met onze klanten en relaties bij Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Onder het genot van een hapje en drankje blikten we terug op de afgelopen 25 jaar en hieven we het glas op de toekomst.

Gift voor Fonds Slachtofferhulp Programma verkeer

Wij vroegen onze gasten, als ze iets wilden geven, om een gift over te maken aan het Fonds Slachtofferhulp Programma verkeer. Met dit programma richt het Fonds Slachtofferhulp zich op het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Ze onderzoeken of de hulp wel voldoet en kijken hoe het beter kan. Fonds Slachtofferhulp versterkt de (rechts)positie van slachtoffers en nabestaanden en faciliteren lotgenotencontact. Tot slot is er binnen het programma ook aandacht voor de verkeersveiligheid in Nederland.

Snelle en deskundige afhandeling incidenten

Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. Wij hebben de kennis en ervaring in huis voor een snelle en deskundige afhandeling van tal van incidenten. Dankzij onze samenwerking met onze vaste partners door het hele land kunnen wij een uiterst snelle responstijd garanderen.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem dan vrijblijvend contact op met Peter Kamminga (bedrijfsleider IMS) op telefoonnummer 06-22 29 67 79. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

IMS, uw betrouwbare partner voor 24/7 afhandeling van (milieu)incidenten.

25 jaar IMS

Op 3 juni 2022 vierden wij ons 25-jarig bestaan. Oorspronkelijk opgericht door moederbedrijven Van Doorn en ARA Adviesburo groeiden wij in de afgelopen 25 jaar uit tot een zelfstandige onderneming met een compleet en gespecialiseerd dienstenaanbod voor de afhandeling van tal van (milieu)incidenten.

Het begin

Barend van Doorn Azn (Van Doorn) en Richard den Haan (ARA Adviesburo) kwamen in 1996 op het idee om samen een bedrijf voor incident management op te richten tijdens een gezamenlijke klus van Van Doorn en ARA Adviesburo. Het begrip ‘incident management’ was toen relatief nieuw.

Start

De eerste jaren maakten wij voornamelijk gebruik van de expertise, personeel en materieel van de moederbedrijven Van Doorn en ARA Adviesburo. Calamiteiten betroffen meestal wegdekverontreinigingen. Later kwamen er verzoeken bij om verkeersafzettingen te regelen.

Groei

Vanaf 2009 functioneren wij steeds zelfstandiger. We groeiden in personeel, breidde onze expertise uit en schafte eigen materieel aan. Dit resulteerde in een bredere dienstverlening voor tal van incidenten, zoals het opruimen van verontreinigingen in de berm, het verwijderen van loshangende takken, het verwijderen van graffiti en de inzet van verkeersregelaars.

Specialisatie

De groei van werkzaamheden zette in de jaren die daarop volgen door. Om te voldoen aan de vraag breidden wij onze dienstverlening nog verder uit. Er kwam een specialistisch team voor verwijdering van gevaarlijke/onbekende stoffen en er werd apparatuur aangeschaft om verontreinigingen van het oppervlaktewater op te ruimen.

Klantenbestand

In de afgelopen 25 jaar is het klantenbestand uitgebreid. Naast werkzaamheden op en nabij rijks- en provinciale wegen werken wij nu ook op gemeentelijk grondgebied, bij waterschappen, omgevingsdiensten, op bedrijfsterreinen en bij bedrijven.

Toekomst

Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. “We hebben de kennis en ervaring in huis voor een snelle en deskundige afhandeling van verschillende soorten incidenten. Dankzij onze samenwerking met partners door het hele land kunnen wij een uiterst snelle responstijd garanderen.” vertelt de trotse bedrijfsleider Peter Kamminga.

IMS, uw betrouwbare partner voor 24/7 afhandeling van (milieu) incidenten.

IMS neemt wegdekreiniger over van Van Doorn

Een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Begin dit jaar namen wij een heet water-wegdekreiniger over van ons moederbedrijf Van Doorn.

Wij huurden deze wegdekreiniger al regelmatig. Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden hebben we hem nu definitief overgenomen. Met twee eigen wegdekreinigers kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter helpen bij incidenten.

Natuurlijk is de Van Doorn belettering vervangen door IMS belettering.

IMS en Van Doorn behouden trede 3 Veiligheidscultuurladder

IMS en moederbedrijf Van Doorn worden voor het tweede jaar op rij voorgedragen voor certificering op trede 3 van de Veiligheidscultuurladder. Dat is de uitkomst van de VCL-audit door KIWA die in oktober plaatsvond.

KIWA sprak met ruim 40 medewerkers en bezocht diverse vestigingen en projecten.

Op woensdag 13 oktober kregen wij het bericht dat we worden voorgedragen voor certificering op trede 3 van de Veiligheidscultuurladder. “Van Doorn en IMS zijn bedrijven met betrokken medewerkers die enthousiast zijn over veiligheid.” concludeerden de auditors van KIWA.

CO2-Bewust certificaat, niveau 5

Sinds begin dit jaar is IMS gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau van de CO2 prestatieladder, namelijk: trede 5! Dit betekent dat we als bedrijf laten zien dat we niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen organisatie, maar ons ook verantwoordelijk voelen voor de hele branche.

Dit doen wij door de milieubelasting van onze activiteiten te monitoren en eventuele nadelige effecten tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat wij onze brandstof aanlengen met 20% HVO. Hiermee reduceren wij onze grootste bron wat betreft CO2-uitstoot. Daarnaast zijn we samen met ketenpartners actief op zoek naar mogelijkheden om onze uitstoot verder terug te dringen.

Ook de komende jaren blijven wij ons inzetten om trede 5 te behouden.

Onze certificaten kunt u hier downloaden.

Uitbereiding wagenpark IMS

Onlangs werd ons wagenpark uitgebreid met een nieuwe Volkswagen Crafter werkbus. Deze multifunctionele werkbus is inzetbaar als assistentievoertuig en ADR-voertuig (vervoer gevaarlijke stoffen). De bus is voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, verkeerskegels, scheppen en bezems, een koffer met handgereedschap, absorptiekorrels, diverse soorten ontvettingsmiddel, afzetlint, vuilniszakken, oilbooms, koud asfalt/reomix en een gasbrander.

Investeren in innovatie

IMS investeert veel in innovatief en krachtig materieel. Wat (nog) niet op de markt is, maar volgens ons wel nodig is om het werk goed te kunnen doen, ontwikkelen we samen met onze leveranciers. Daardoor beschikken wij over een zeer specialistisch machinepark.


  • multifunctioneel
  • ADR-voertuig
  • Crafter IMS

IMS meldpunt calamiteiten in Gelderland

Wij beginnen het jaar met een mooie nieuwe opdracht. De komende twee jaar zijn wij verantwoordelijk voor de afhandeling van calamiteiten op de provinciale wegen in Gelderland.

Op 1 februari 2022 starten wij met de afhandeling van de calamiteiten voor onze opdrachtgever de provincie Gelderland.