IMS sluit raamovereenkomst milieubereddering gemeente Dordrecht

IMS zorgt sinds kort voor de coördinatie en afhandeling van alle milieu-incidenten voor de gemeente Dordrecht. Hiervoor is een raamovereenkomst milieubereddering afgesloten. De looptijd is 2 jaar met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Het gaat onder andere om wegdekverontreinigingen en olieverontreinigingen op oppervlaktewater. Maar ook om dumpingen van asbestverdachte materialen en het opruimen van vaten met onbekende chemicaliën, die mogelijk worden gebruikt bij productie van drugs.

Betrouwbare partner

De gemeente Dordrecht zocht een betrouwbare partner die 24/7 snel en accuraat milieu-incidenten kan oplossen. In de raamovereenkomst zijn afspraken opgenomen op het gebied van responstijden, aanpak en werkwijze, kosten, duurzaamheid en veiligheid. De gemeente Dordrecht heeft op deze manier zekerheid dat er een meldpunt beschikbaar is en er 24/7 deskundig personeel en specialistisch materieel paraat staat.  

Inmiddels hebben we de eerste milieu-incidenten afgehandeld. Zo is er aan de Rijksstraatweg asbestverdacht materiaal opgeruimd en afgevoerd en op de Dubbeldamseweg is aan het begin van de tunnel het wegdek gereinigd in verband met een oliespoor.