NIEUW: Compacte ADR-vacuümwagen

Sinds kort beschikt IMS over een compacte ADR-vacuümwagen, die speciaal is ontworpen voor het veilig opzuigen, persen en vervoeren van (gevaarlijke) vloeistoffen, gas en slib. Deze wagen is uitgerust met een hogedruk spuitlans en diverse hulpstukken, waarmee IMS een breed scala van taken efficiënt kan uitvoeren. Door zijn compacte vorm is de wagen uitstekend inzetbaar op moeilijk bereikbare locaties.

Toegevoegde waarde bewezen
De aanwinst heeft zijn waarde in de praktijk al ruimschoots bewezen, onder andere bij een milieu- incident waarbij bijtende zure vloeistoffen op de A67 bij Eersel vrijkwamen. Dankzij het deskundige handelen van het team gevaarlijke stoffen en de inzet van de geavanceerde ADR-vacuümwagen, konden we deze complexe situatie veilig en efficiënt afhandelen.

ADR-regelgeving
De compacte ADR-vacuümwagen is volledig uitgerust met extra brandblussers en persoonlijke beschermingsmiddelen, die voldoen aan de ADR-regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit garandeert niet alleen de veiligheid van onze medewerkers, maar ook naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

Inzet bij milieu-incidenten
Sinds de ingebruikname heeft onze ADR-vacuümwagen al meerdere keren zijn waarde bewezen. Op 18 april 2024 werden we opgeroepen voor een incident met bijtende zure vloeistoffen op de A67 bij Eersel. De coördinator van IMS ontving een melding van een vrachtwagenbrand, waarbij accu’s los gestort in bulk werden vervoerd.

IMS Team Gevaarlijke Stoffen in Actie
Bij aankomst constateerde onze milieukundige begeleider dat het om milieugevaarlijke en bijtende stoffen ging. Met behulp van onze ADR-vacuümwagen werd het resterende bluswater veilig opgezogen.  Het Team Gevaarlijke Stoffen, uitgerust met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor klasse 8, voerde deze taak met de hoogste zorg uit.

KLIC-melding, Bodemsanering en Asfaltreiniging
Omdat er ook een aanzienlijke hoeveelheid verontreinigd bluswater in de berm was gelopen, werd besloten een bodemsanering te starten. Onder toezicht van onze milieukundig begeleider werd de verontreinigde grond zorgvuldig afgegraven. Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden werd een KLIC-melding gedaan en tijdens het proces maakten we gebruik van een kabel- en leidingzoeker om graafschade te voorkomen. Na afloop werden controlemonsters genomen en schone grond aangebracht. Tot slot reinigde onze wegdekreiniger het asfalt, waardoor de weg weer volledig kon worden vrijgegeven.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen met al uw specifieke behoeften op het gebied van gevaarlijke stoffen en milieuveiligheid.

Peter Kamminga 25 jaar in dienst bij IMS

Peter Kamminga is alweer 25 jaar in dienst bij IMS, een mijlpaal om bij stil te staan.


In de 1e periode van zijn carrière was hij vooral bezig met milieukundige begeleiding en administratieve taken en in 2008 is Peter bedrijfsleider geworden van IMS.

Onder zijn leiding is IMS uitgegroeid tot een compleet specialistisch bedrijf op het gebied van het afhandelen van milieu-incidenten en calamiteiten van groot tot klein.

We hebben dit jubileum gevierd met een borrel waarbij hij naast hartverwarmende en lovende woorden vanuit de directie ook werd verrast met cadeaus, een schitterende bos bloemen en mooie pen met een speciale inscriptie van het IMS-team.

We hopen dat Peter zich nog lang blijft inzetten met dezelfde passie en toewijding als de afgelopen 25 jaar en hij nog vele jaren het team mag leiden.

IMS sluit raamovereenkomst milieubereddering gemeente Dordrecht

IMS zorgt sinds kort voor de coördinatie en afhandeling van alle milieu-incidenten voor de gemeente Dordrecht. Hiervoor is een raamovereenkomst milieubereddering afgesloten. De looptijd is 2 jaar met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Het gaat onder andere om wegdekverontreinigingen en olieverontreinigingen op oppervlaktewater. Maar ook om dumpingen van asbestverdachte materialen en het opruimen van vaten met onbekende chemicaliën, die mogelijk worden gebruikt bij productie van drugs.

Betrouwbare partner

De gemeente Dordrecht zocht een betrouwbare partner die 24/7 snel en accuraat milieu-incidenten kan oplossen. In de raamovereenkomst zijn afspraken opgenomen op het gebied van responstijden, aanpak en werkwijze, kosten, duurzaamheid en veiligheid. De gemeente Dordrecht heeft op deze manier zekerheid dat er een meldpunt beschikbaar is en er 24/7 deskundig personeel en specialistisch materieel paraat staat.  

Inmiddels hebben we de eerste milieu-incidenten afgehandeld. Zo is er aan de Rijksstraatweg asbestverdacht materiaal opgeruimd en afgevoerd en op de Dubbeldamseweg is aan het begin van de tunnel het wegdek gereinigd in verband met een oliespoor.


Presentatie Weijs werkend leren

We investeren niet alleen in onze mensen of materieel, maar ook in de toekomst. En dan met name in de mensen van de toekomst. Dit doen we door jongeren te enthousiasmeren over ons vakgebied.

Zo heeft Peter Kamminga laatst een gastles gegeven aan de jongeren die een opleiding volgen bij Weijs. De presentatie ging over de dienstverlening bij IMS, de diverse (milieu) incidenten die wij dagelijks afhandelen. Dat de interesse hoog was bleek wel aan de goede vragen die gesteld werden gedurende de dag. Na afloop van de gastles werd er nog een rondleiding gegeven door de IMS- loods en het kantoor. Hierna werd er door Laurens van Oossanen bij één van onze calamiteiten-wegdekreinigers uitleg gegeven over de techniek en de werking, waarna vervolgens ter afsluiting een broodje gehaktbal is genuttigd.

Weijs werkend leren is een praktijkgerichte opleiding, opgezet om jongeren in de buitenruimte een breed gerichte opleiding te bieden, het is een samenwerking van J. van Esch, Van Wijlen Van Berkel en Van Doorn

Team Gevaarlijke Stoffen – Milieu incident

Voor Envisor B.V. uit Dordrecht hebben we kortgeleden spill van een chemische stof opgeruimd.

Bij een distributiecentrum in Vianen was een lading met ADR-goederen beschadigd geraakt bij het lossen van de vracht. De lekkage bevond zich een vrachtwagenoplegger.

Met behulp van onafhankelijke adembescherming zijn onze specialisten de oplegger naar binnen gegaan en hebben de lekkage verholpen. Vervolgens zijn de beschadigde vaten oververpakt in overmaatse vaten, is de overige vervuilde lading schoongemaakt en de incident locatie is gereinigd.

De overpakte lading is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Zie in onderstaand filmpje hoe de medewerkers van IMS te werk zijn gegaan bij het oplossen van dit milieu incident.

Slachtafval op de A67

Op donderdag 16 maart werd IMS ‘s avonds opgeroepen door Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, district midden.

Op de A67 was een vrachtwagen een lading slachtafval verloren. Dit gebeurde toen de vrachtwagen hard moest remmen en daarna op een andere vrachtwagen botste. Door de klap belandde 10 ton slachtafval via de bovenkant van de oplegger op de rijbaan.

IMS heeft na de opruimwerkzaamheden het wegdek flink gereinigd met twee heet water wegdekreinigers en een assistentievoertuig met een extra sterk ontvettingsmiddel dat speciaal bestemd is voor dierlijke vetten.

Ook de berm is opgeruimd en onder begeleiding van een milieukundige gesaneerd. Vanwege de werkzaamheden was de snelweg een groot deel van de nacht dicht.

Een pittige klus, die we met inzet van onze professionele medewerkers en materieel naar ieders tevredenheid hebben weten te klaren.