Inzet IMS bij lekkage vrachtwagentrailer N69 Bergeijk

Op 19 oktober 2018 werd de expertise van IMS gevraagd vanwege een lekkage in een vrachtwagen trailer op de N69 in Bergeijk.

De trailer was vol geladen met vaten met een vloeibare gevaarlijke stof. Diverse hulpdiensten waaronder de brandweer hebben de schade geïnventariseerd en de ontstane lekkage gelokaliseerd. Vervolgens werden de specialisten van IMS erbij geroepen om de situatie te stabiliseren. Zij hebben de lekkage van het vat gestopt, de overgebleven vloeistof overgepompt en de gelekte vloeistof opgeruimd.

Graffiti verwijderen voetgangerstunnel

In juni 2018 kreeg IMS de opdracht van de provincie om de voetgangerstunnel bij Anna Paulowna (N249) schoon te maken. De tunnel was van voor tot achteren volgespoten met graffiti. Met twee man en binnen twee dagen was de klus geklaard.

De hoeveelheid te verwijderen graffiti loog er niet om, maar bleek zich vrij gemakkelijk te laten verwijderen. Tijdens de klus kreeg IMS bezoek van KIWA die een VCA audit deed. Alle gebruikte zaken zoals werkkleding, gereedschappen, reinigingsmiddelen, de voertuigen werden door hen nauwkeurig gecontroleerd. Ook onze certificaten werden onder de loep genomen. Uiteindelijk is IMS met vlag en wimpel geslaagd voor de VCA audit. En de tunnel is blinkend schoon opgeleverd!

Wilt u ook graffiti laten verwijderen? Vraag naar de mogelijkheden: t: 0345-570500 e: info@imsbv.nl.

Milieukundige begeleiding gekantelde vrachtwagen met grind

In samenwerking met EschDoorn heeft IMS de milieukundige begeleiding van een gekantelde vrachtwagen met grind afgehandeld. Het ging om een incident op de N279 Hectometerpaal 30.3 bij Asten.

Behalve grind op het wegdek was er ook dieselolie gelekt. De plassen met dieselolie zijn weggezogen met behulp van de zuigslang van de wegdekreiniger. De verontreinigde grond is verwijderd met een mobiele graafmachine. De milieukundige van IMS heeft de ontgravingsgrenzen bepaald en controle-monsters genomen. Van de sanering is een evaluatierapport opgesteld.

  

Gekantelde vrachtwagen A22 afrit Beverwijk

Vrijdag 23 maart 2018 heeft IMS geassisteerd bij een gekantelde vrachtwagen op de A22 nabij de Velsertunnel. Een vrachtwagen was op de afrit Beverwijk gekanteld, waardoor zijn lading in de berm terecht was gekomen. Terwijl de berger zich bekommerde over het voertuig, droeg Van Doorn zorg voor het herstel van berm, wegdek en geleiderail. Een coördinator van IMS heeft deze inzet geregeld. Ook leverde IMS een milieudeskundige ten behoeve van de bodemsanering en de CADI-wagen voor het verzorgen van eten en drinken aan medewerkers.

 

  

Ongeval A28

Op 13 maart 2018 om 09:57 kwam een melding binnen van Rijkswaterstaat. Een vrachtauto was in de tussenberm tegen een viaduct aangereden. Het ging om een ernstig ongeval, waarbij de A28 rechts t.h.v. hmp 19,4 en toerit Leusden-Zuid moest worden afgesloten. De coördinator van IMS ging er direct heen om het incident te coördineren.

 

Ondersteuning hulpdiensten

In verband met de veiligheid en doorstroming werd er een calamiteitenscherm geplaatst. De CADI wagen van IMS voorzag de hulpdiensten tijdens het incident van eten en drinken.

Schade aan wegdek

De schade aan het wegdek en wegmeubilair was groot. De Rimob (rimpelbuis-obstakel-beveiliger) was volledig uit zijn grondankers getrokken en moest vervangen worden. Ook was een UIT-bord aangereden. Hiervoor is een tijdelijk UIT-bord teruggeplaatst.

Diesel lekkage en beschadiging asfalt

De tank van de vrachtauto bleek kapotgeslagen tegen de Rimob en was leeggelopen over het asfalt. De kans was groot dat door de diesel het asfalt los ging laten. In verband met de veiligheid is daarom door een asfaltdeskundige besloten om het asfalt direct te vervangen.

Beschadiging viaduct

Omdat de vrachtauto een pijler van het viaduct geraakt had moest een betondeskundige deze onderzoeken. In nauw overleg met deskundigen van Rijkswaterstaat werd besloten om geen directe maatregelen te nemen, de pijler was ligt beschadigd maar dat had geen directe gevolgen voor de veiligheid.

Berging vrachtauto

Toen eenmaal de vrachtauto geborgen en het wegdek gereinigd was, konden rijstrook 1 en 2 weer vrijgegeven worden tijdens de avondspits. Na de avondspits is rijstrook 2 opnieuw afgesloten om alsnog de asfaltschade te herstellen. Het incident was afgerond om 03:45.

IMS ruimt gedumpt chemisch afval op in Tiel

Op 25 april 2017 kreeg IMS een melding van zes gedumpte vaten in Tiel. De vaten bleken te zijn gevuld met een gevaarlijke stof. Vermoedelijk ging het om chemisch afval van een drugslaboratorium.

Enkele exemplaren bleken te zijn gescheurd, waardoor de inhoud moest worden overgepompt in daarvoor geschikte vloeistofvaten. De gescheurde vaten zijn (over)verpakt en net als de overige vaten voorzien van de benodigde etiketten. Vervolgens zijn alle vaten afgevoerd naar een erkende verwerker ter vernietiging.

Vollenhoventunnel A28 volgelopen met water

Op 23 juni, tijdens een hevige regenval, werd IMS om 04.16 uur opgeroepen in verband met de Vollenhoven tunnel op de A28 die onder water stond. IMS is er onmiddellijk heengegaan met 4 botsabsorbers om 2 rijstroken op hoofdrijbaan rechts en 2 rijstroken op hoofdrijbaan links af te sluiten. IMS heeft het water weggepompt en het wegdek gereinigd met de inzet van een vacuümwagen, zoabreiniger, HD-combiwagen , kolkenzuiger en een vacuümtrailer.

Onze coördinator coördineerde ter plekke de werkzaamheden en plande samen met RWS een vervolgactie voor ’s avonds, omdat er nog veel meer regen werd verwacht. Besloten is toen om van 12.00 uur tot 16.00 uur een ploeg stand-by te zetten op carpoolplaats Soesterberg. ’s Avonds zijn voor alle zekerheid nog de goten en leidingen gereinigd en door gespoten. Dit is gedaan met één coördinator, 2 botsabsorbers, een HD-combiwagen, werkploeg, veegwagen en een camera t.b.v. inspecties.

 

A15 Vrachtwagen met latex in sloot

Op 21 juni jl was er een calamiteit op de A15 bij Tiel-West. Een vrachtwagen gevuld met emmers latex was in de sloot terecht gekomen. De emmers zijn open geraakt waardoor een lekkage ontstond. Er is niet alleen latex maar ook olie op het wegdek terecht gekomen.

IMS heeft direct de verkeersmaatregelen verzorgd en een ZOAB reiniger laten komen. Samen met Rijkswaterstaat is er een inzetplan gemaakt. Een mobiele kraan heeft dammen in de sloot aangebracht om uitbreiding van de vervuiling te voorkomen. Zuigwagens hebben de latex en olie uit de sloot gezogen en afgevoerd. Nadat de vrachtwagen geborgen was, is direct begonnen met de sanering van de vervuilde weg, berm en sloot. Meerdere autokranen hebben de vervuilde grond afgevoerd. Twee mobiele kranen hebben ervoor gezorgd dat de locatie er weer netjes uit zag.

Vrachtwagen met klapband op A73

Op maandag 9 mei 2016 kreeg IMS in de middag een melding binnen van een ongeval op de A73 richting Nijmegen-Dukenburg, van een vrachtwagen die tegen de vangrail was gebotst als gevolg van een klapband.  IMS leverde de calamiteitencoördinator die allerlei zaken in werking heeft gezet zoals het herstellen van de asfaltschade, verwijderen van de kapotte geleiderail, het plaatsen van barriers en coördineren van de grondsanering. Na de avondspits is de sanering van de middenberm uitgevoerd omdat er hydrauliekolie was gelekt. Gelijktijdig is de beschadigde geleiderail gerepareerd.

20160509_141445_1462800908434_resized

Rond het middaguur werden twee rijstroken op de A73 afgesloten.  Rond 16:30 uur werd de weg pas weer helemaal vrijgegeven. In verband met de tijdelijk geplaatste barriers bleef er tot ’s avonds wel een snelheidsbeperking van kracht. Verkeer in noordelijke richting kon slechts over de vluchtstrook langs de plek van het ongeval. Daardoor ontstond er een file die veel vertraging opleverde. Omdat de vrachtwagen in de middenberm stilstond, was er ook één rijbaan in de andere richting dicht.