Vollenhoventunnel A28 volgelopen met water

Op 23 juni, tijdens een hevige regenval, werd IMS om 04.16 uur opgeroepen in verband met de Vollenhoven tunnel op de A28 die onder water stond. IMS is er onmiddellijk heengegaan met 4 botsabsorbers om 2 rijstroken op hoofdrijbaan rechts en 2 rijstroken op hoofdrijbaan links af te sluiten. IMS heeft het water weggepompt en het wegdek gereinigd met de inzet van een vacuümwagen, zoabreiniger, HD-combiwagen , kolkenzuiger en een vacuümtrailer.

Onze coördinator coördineerde ter plekke de werkzaamheden en plande samen met RWS een vervolgactie voor ’s avonds, omdat er nog veel meer regen werd verwacht. Besloten is toen om van 12.00 uur tot 16.00 uur een ploeg stand-by te zetten op carpoolplaats Soesterberg. ’s Avonds zijn voor alle zekerheid nog de goten en leidingen gereinigd en door gespoten. Dit is gedaan met één coördinator, 2 botsabsorbers, een HD-combiwagen, werkploeg, veegwagen en een camera t.b.v. inspecties.

 

A15 Vrachtwagen met latex in sloot

Op 21 juni jl was er een calamiteit op de A15 bij Tiel-West. Een vrachtwagen gevuld met emmers latex was in de sloot terecht gekomen. De emmers zijn open geraakt waardoor een lekkage ontstond. Er is niet alleen latex maar ook olie op het wegdek terecht gekomen.

IMS heeft direct de verkeersmaatregelen verzorgd en een ZOAB reiniger laten komen. Samen met Rijkswaterstaat is er een inzetplan gemaakt. Een mobiele kraan heeft dammen in de sloot aangebracht om uitbreiding van de vervuiling te voorkomen. Zuigwagens hebben de latex en olie uit de sloot gezogen en afgevoerd. Nadat de vrachtwagen geborgen was, is direct begonnen met de sanering van de vervuilde weg, berm en sloot. Meerdere autokranen hebben de vervuilde grond afgevoerd. Twee mobiele kranen hebben ervoor gezorgd dat de locatie er weer netjes uit zag.

Vrachtwagen met klapband op A73

Op maandag 9 mei 2016 kreeg IMS in de middag een melding binnen van een ongeval op de A73 richting Nijmegen-Dukenburg, van een vrachtwagen die tegen de vangrail was gebotst als gevolg van een klapband.  IMS leverde de calamiteitencoördinator die allerlei zaken in werking heeft gezet zoals het herstellen van de asfaltschade, verwijderen van de kapotte geleiderail, het plaatsen van barriers en coördineren van de grondsanering. Na de avondspits is de sanering van de middenberm uitgevoerd omdat er hydrauliekolie was gelekt. Gelijktijdig is de beschadigde geleiderail gerepareerd.

20160509_141445_1462800908434_resized

Rond het middaguur werden twee rijstroken op de A73 afgesloten.  Rond 16:30 uur werd de weg pas weer helemaal vrijgegeven. In verband met de tijdelijk geplaatste barriers bleef er tot ’s avonds wel een snelheidsbeperking van kracht. Verkeer in noordelijke richting kon slechts over de vluchtstrook langs de plek van het ongeval. Daardoor ontstond er een file die veel vertraging opleverde. Omdat de vrachtwagen in de middenberm stilstond, was er ook één rijbaan in de andere richting dicht.

 

 

Calamiteit A2, gekantelde melkwagen afrit Leende

Vandaag, 20 april 2016, kwam er een melding binnen van een gekantelde vrachtwagen die geladen was met pakken melk. Het ongeluk gebeurde op de A2, richting Eindhoven, ter hoogte van de afrit Leende.

IMS werd om 7.43 uur gebeld om te komen met 3 botsabsorbers, een geleiderailploeg om 50 meter geleiderail te herstellen en verkeersregelaars om het verkeer bij de afrit Leende te begeleiden. Om 7.51 uur is  er een ZOAB-reiniger opgeroepen om de melk te verwijderen en zijn er 3 voorwaarschuwingswagen uitgerukt omdat de ontstane file buiten de filesignalering viel.

Om 8.12 uur werd IMS ook gevraagd een calamiteitencoördinator te sturen met een calamiteitenvoertuig. Om 8.40 uur werd er vervolgens een oproep gedaan om een tekstwagen met de tekst “A2 richting Eindhoven gesloten. Volg N266” te plaatsen. Tevens werd er om 8.50 uur een oproep gedaan om een Mobiele Rijbaan Signalering neer te zetten, een milieudeskundige te laten komen zodat er ook een grondsanering uitgevoerd kon worden in verband met weglekkende diesel.  Voor deze grondsanering diende er een lege autokraan en een autokraan met 20 m3 schone grond te komen.

Ongeval op A15 bij Ochten

Op 14 januari kwam om 9.51 uur de melding binnen dat er een ernstig ongeval had plaatsgevonden op de A15, ter hoogte van de afslag Ochten, richting Gorinchem. Er waren vier vrachtwagens bij betrokken en de chaos was groot. IMS heeft onmiddellijk  2 botsabsorbers erheen gestuurd met een MRS-set en een zoabreiniger.  Eén botsabsorber is direct achter het incident neergezet en de andere botsabsorber is bij de afrit Dodewaard geplaatst.

Om 10.00 uur  kreeg IMS het verzoek om al het verkeer vanaf Dodewaard van de A15 af te sturen en om te leiden. De ernst van het incident was dusdanig groot dat dat de beste oplossing was. De inschatting was dat de weg voorlopig niet vrijgegeven kon worden. Middels een actiewagen is direct al het verkeer vanaf afrit Dodewaard omgeleid.

Om 10.05 uur kwam het verzoek om 120 meter calamiteitenscherm neer te zetten. Inmiddels was er ook al een werkploeg onderweg om krasschades te repareren. Door de hoeveelheid verkeer dat omgeleid moest worden, zijn er ook 4 verkeersregelaars op de afritten bij Dodewaard en Ochten geplaatst.

Om 15.00 uur is er een extra werkploeg heen gestuurd in verband met de benodigde afvoer van materialen en de berging van de voertuigen. Uiteindelijk is rond 16.00 uur de weg vrij gegeven.

Om 20.00 uur is de weg weer volledige afgesloten om de schade aan het wegdek te repareren. Er zijn twee rijstroken vervangen. ’s Ochtends om 05.00 uur was de weg weer beschikbaar voor gebruik en was van de chaos van de dag ervoor niets meer te zien.

Calamiteit A2, Eindhoven

Om 03:52 kwam de melding binnen dat er op de A2 bij Eindhoven een vrachtwagen op de geleiderail tegen een portaal was gereden.  IMS heeft onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen en er 2 botsabsorbers en een calamiteitenscherm aangebracht.  In verband met veiligheid en hinder voor weggebruikers is besloten om pas rond 22.00 uur de berging uit te voeren.

Na de berging heeft de geleiderailploeg nieuwe geleiderails aangelegd. Tevens is er een bodemsanering uitgevoerd onder leiding van een milieukundige en is de grond afgegraven met een minigraver. Twee kraanwagens hebben daarbij schone grond aangevoerd en vuile grond afgevoerd. De zoabreiniger heeft tenslotte de laatste schoonmaakwerkzaamheden verricht.

Olievervuiling DC Blokker

1 December kregen we een telefoontje dat er een vrachtwagen met een lekkende dieseltank over het DC-terrein van Blokker had gereden. We hebben met passend materieel de 5000m2 asfaltverharding binnen afzienbare tijd gereinigd.

Ongeval A30

Het betrof hier een uitzonderlijk geval. Een vrachtauto was door de middenberm gereden en is daar gekanteld. Oorzaak was een klapband. Een personenauto die op de tegemoetkomende rijbaan aankwam rijden, heeft een stuk van de geleiderail dwars door de voorruit gekregen. De A30 is n.a.v. dit ongeval  helemaal afgesloten geweest. IMS heeft 2 coördinatoren geleverd.

Na overleg met opdrachtgever zijn er 10 verkeersregelaars ingezet om de toeritten richting de A30 dicht te zetten en het verkeer te adviseren een andere route te nemen. Er hebben uiteindelijk 3 werkploegen geassisteerd met het opruimen van de ravage en het repareren van de krasschades.  Diverse tekstwagens zijn ingezet om het verkeer op de A12 en A1 te informeren over de afsluiting op de A30. Uiteindelijk zijn 60 mensen door IMS ingezet om de schade te herstellen en de weg weer schoon te maken.

De melding is bij IMS binnen gekomen om 15.20 uur. Om 22.00 uur is de weg weer vrij gegeven.

 

Proefafsluiting Diefdijk A2

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 augustus 2015 heeft IMS in opdracht van Van Doorn Geldermalsen de proefsluiting van de Diefdijk in de A2 uitgevoerd. Middels twee telescoopkranen zijn drie betonnen balken die dwars over de rijbanen op elkaar werden gelegd. Op elkaar gestapeld hebben zij de hoogte van de rest van de Diefdijk. De balken zijn 30 meter lang en 1 meter hoog en voorzien van rubberen strips ten behoeve van een waterdichte afsluiting. Een balk weegt ongeveer 75 ton. De coupure bevindt zich vlakbij afslag Everdingen. Tussen 23:00 uur en 06:00 uur waren de rijstroken richting Utrecht gesloten. Deze rijbaanafsluiting is uit gevoerd door zusteronderneming Dover Verkeer BV.

Overstroming richting westen voorkomen

Rijksweg A2 kruist ter hoogte van de afslag Everdingen de Diefdijk. Dat is de dijk die de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beschermt tegen overstromingswater vanuit het oosten. Indien in de Betuwe tijdens hoogwater een dijk van de grote rivieren doorbreekt, dan is het de taak van de Diefdijk om te voorkomen dat de overstroming zich verder in westelijke richting kan verplaatsen.

Gat in Diefdijk

Voorwaarde daarbij is dat het ‘gat’ in de Diefdijk, waar de A2 doorheen loopt, wordt afgesloten. Tijdens de oefening in de nacht van 28 augustus werd deze sluiting geoefend. Althans, het oostelijke deel van de coupure, waar de rijstroken richting Utrecht doorheen lopen. Over twee jaar komt de afsluiting van de westelijke rijbanen van de A2 aan bod.

Bekijk hier het filmverslag van deze operatie:

 

XTC-jerrycans in Amsterdam-Rijnkanaal opgeruimd

In het Amsterdam-Rijnkanaal werden 25 vaten en jerrycan’s chemisch afval van een XTC lab gevonden. Ze dreven rond in de buurt van de meerplaats Breukelen. Het was niet de eerste keer dat chemisch afval langs het ARK wordt aangetroffen. De vaten zijn opgevist en aan boord van onze patrouilleboot gebracht en de politie is gewaarschuwd.