NIEUW: Het IMS Team gevaarlijke stoffen

IMS timmert stevig aan de weg en breidt haar dienstenpakket steeds verder uit. Sinds kort bestaat er een speciaal IMS Team gevaarlijke stoffen. Dat team is in staat snel en adequaat te reageren op meldingen van vaten met onbekende inhoud. Niet alleen de registratie maar ook het verpakken en afvoeren neemt het IMS Team voor haar rekening. Naast opgeleid personeel heeft het IMS Team gevaarlijke stoffen de beschikking over een speciaal ingerichte aanhangwagen.

De aanhangwagen bevat alle noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals maskers, filterbussen, flessen met perslucht, vloeistofdichte pakken en zuurbestendige laarzen. Ook is de aanhangwagen voorzien van een fluxpomp, een steekwagen en verlichting. Daarnaast is er een voorraad van overmaatse vaten en zogenaamde ‘groot volume bakken’ beschikbaar.

Alle teamleden zijn opgeleid voor dit specialistische werk. Ze hebben allemaal een basisopleiding gevolgd en sommige teamleden hebben zelfs extra trainingen gevolgd. Zo weten de collega’s bij het meldpunt CSS (Calamiteiten, Schades en Storingen) precies welke registratie en onderzoek nodig is bij een melding over een illegale dumping. En weten twee teamleden alles over het toepassen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en het omgaan met persluchtapparatuur. Ook voor het mogen vervoeren van gevaarlijke stoffen is een speciale ADR cursus gevolgd.

Het Team is inzetbaar bij:

Dumpingen en lekkages en verdachte materialen:

  • vaten met onbekende inhoud
  • drugs en/of laboratorium afval
  • hennepafval
  • lekkage voertuigen met gevaarlijke stoffen
  • asbest verdachte materialen

 

 

IMS ruimt gedumpt chemisch afval op in Tiel

Op 25 april 2017 kreeg IMS een melding van zes gedumpte vaten in Tiel. De vaten bleken te zijn gevuld met een gevaarlijke stof. Vermoedelijk ging het om chemisch afval van een drugslaboratorium.

Enkele exemplaren bleken te zijn gescheurd, waardoor de inhoud moest worden overgepompt in daarvoor geschikte vloeistofvaten. De gescheurde vaten zijn (over)verpakt en net als de overige vaten voorzien van de benodigde etiketten. Vervolgens zijn alle vaten afgevoerd naar een erkende verwerker ter vernietiging.

Afvoeren laboratoriumafval

Sinds kort is IMS gespecialiseerd in het afvoeren van illegaal gedumpt laboratoriumafval.  De werkzaamheden van IMS bestaan uit het inventariseren, verpakken en afvoeren van laboratoriumafval na dumping. In veel gevallen gaat het om XTC of ander synthetisch drugsafval.

IMS plaatst de gedumpte vaten in zogenaamde ‘overmaatse’ vaten en voert ze af naar erkende verwerkers. Dit gebeurt dan natuurlijk met de hierbij behorende vervoersdocumenten, etiketteringen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze opdrachtgevers voor het verwijderen van illegale dumpingen en materiaal zijn RWS, provincie en gemeenten.

Vollenhoventunnel A28 volgelopen met water

Op 23 juni, tijdens een hevige regenval, werd IMS om 04.16 uur opgeroepen in verband met de Vollenhoven tunnel op de A28 die onder water stond. IMS is er onmiddellijk heengegaan met 4 botsabsorbers om 2 rijstroken op hoofdrijbaan rechts en 2 rijstroken op hoofdrijbaan links af te sluiten. IMS heeft het water weggepompt en het wegdek gereinigd met de inzet van een vacuümwagen, zoabreiniger, HD-combiwagen , kolkenzuiger en een vacuümtrailer.

Onze coördinator coördineerde ter plekke de werkzaamheden en plande samen met RWS een vervolgactie voor ’s avonds, omdat er nog veel meer regen werd verwacht. Besloten is toen om van 12.00 uur tot 16.00 uur een ploeg stand-by te zetten op carpoolplaats Soesterberg. ’s Avonds zijn voor alle zekerheid nog de goten en leidingen gereinigd en door gespoten. Dit is gedaan met één coördinator, 2 botsabsorbers, een HD-combiwagen, werkploeg, veegwagen en een camera t.b.v. inspecties.

 

A15 Vrachtwagen met latex in sloot

Op 21 juni jl was er een calamiteit op de A15 bij Tiel-West. Een vrachtwagen gevuld met emmers latex was in de sloot terecht gekomen. De emmers zijn open geraakt waardoor een lekkage ontstond. Er is niet alleen latex maar ook olie op het wegdek terecht gekomen.

IMS heeft direct de verkeersmaatregelen verzorgd en een ZOAB reiniger laten komen. Samen met Rijkswaterstaat is er een inzetplan gemaakt. Een mobiele kraan heeft dammen in de sloot aangebracht om uitbreiding van de vervuiling te voorkomen. Zuigwagens hebben de latex en olie uit de sloot gezogen en afgevoerd. Nadat de vrachtwagen geborgen was, is direct begonnen met de sanering van de vervuilde weg, berm en sloot. Meerdere autokranen hebben de vervuilde grond afgevoerd. Twee mobiele kranen hebben ervoor gezorgd dat de locatie er weer netjes uit zag.

Vrachtwagen met klapband op A73

Op maandag 9 mei 2016 kreeg IMS in de middag een melding binnen van een ongeval op de A73 richting Nijmegen-Dukenburg, van een vrachtwagen die tegen de vangrail was gebotst als gevolg van een klapband.  IMS leverde de calamiteitencoördinator die allerlei zaken in werking heeft gezet zoals het herstellen van de asfaltschade, verwijderen van de kapotte geleiderail, het plaatsen van barriers en coördineren van de grondsanering. Na de avondspits is de sanering van de middenberm uitgevoerd omdat er hydrauliekolie was gelekt. Gelijktijdig is de beschadigde geleiderail gerepareerd.

20160509_141445_1462800908434_resized

Rond het middaguur werden twee rijstroken op de A73 afgesloten.  Rond 16:30 uur werd de weg pas weer helemaal vrijgegeven. In verband met de tijdelijk geplaatste barriers bleef er tot ’s avonds wel een snelheidsbeperking van kracht. Verkeer in noordelijke richting kon slechts over de vluchtstrook langs de plek van het ongeval. Daardoor ontstond er een file die veel vertraging opleverde. Omdat de vrachtwagen in de middenberm stilstond, was er ook één rijbaan in de andere richting dicht.

 

 

Calamiteit A2, gekantelde melkwagen afrit Leende

Vandaag, 20 april 2016, kwam er een melding binnen van een gekantelde vrachtwagen die geladen was met pakken melk. Het ongeluk gebeurde op de A2, richting Eindhoven, ter hoogte van de afrit Leende.

IMS werd om 7.43 uur gebeld om te komen met 3 botsabsorbers, een geleiderailploeg om 50 meter geleiderail te herstellen en verkeersregelaars om het verkeer bij de afrit Leende te begeleiden. Om 7.51 uur is  er een ZOAB-reiniger opgeroepen om de melk te verwijderen en zijn er 3 voorwaarschuwingswagen uitgerukt omdat de ontstane file buiten de filesignalering viel.

Om 8.12 uur werd IMS ook gevraagd een calamiteitencoördinator te sturen met een calamiteitenvoertuig. Om 8.40 uur werd er vervolgens een oproep gedaan om een tekstwagen met de tekst “A2 richting Eindhoven gesloten. Volg N266” te plaatsen. Tevens werd er om 8.50 uur een oproep gedaan om een Mobiele Rijbaan Signalering neer te zetten, een milieudeskundige te laten komen zodat er ook een grondsanering uitgevoerd kon worden in verband met weglekkende diesel.  Voor deze grondsanering diende er een lege autokraan en een autokraan met 20 m3 schone grond te komen.

Ongeval op A15 bij Ochten

Op 14 januari kwam om 9.51 uur de melding binnen dat er een ernstig ongeval had plaatsgevonden op de A15, ter hoogte van de afslag Ochten, richting Gorinchem. Er waren vier vrachtwagens bij betrokken en de chaos was groot. IMS heeft onmiddellijk  2 botsabsorbers erheen gestuurd met een MRS-set en een zoabreiniger.  Eén botsabsorber is direct achter het incident neergezet en de andere botsabsorber is bij de afrit Dodewaard geplaatst.

Om 10.00 uur  kreeg IMS het verzoek om al het verkeer vanaf Dodewaard van de A15 af te sturen en om te leiden. De ernst van het incident was dusdanig groot dat dat de beste oplossing was. De inschatting was dat de weg voorlopig niet vrijgegeven kon worden. Middels een actiewagen is direct al het verkeer vanaf afrit Dodewaard omgeleid.

Om 10.05 uur kwam het verzoek om 120 meter calamiteitenscherm neer te zetten. Inmiddels was er ook al een werkploeg onderweg om krasschades te repareren. Door de hoeveelheid verkeer dat omgeleid moest worden, zijn er ook 4 verkeersregelaars op de afritten bij Dodewaard en Ochten geplaatst.

Om 15.00 uur is er een extra werkploeg heen gestuurd in verband met de benodigde afvoer van materialen en de berging van de voertuigen. Uiteindelijk is rond 16.00 uur de weg vrij gegeven.

Om 20.00 uur is de weg weer volledige afgesloten om de schade aan het wegdek te repareren. Er zijn twee rijstroken vervangen. ’s Ochtends om 05.00 uur was de weg weer beschikbaar voor gebruik en was van de chaos van de dag ervoor niets meer te zien.

Calamiteit A2, Eindhoven

Om 03:52 kwam de melding binnen dat er op de A2 bij Eindhoven een vrachtwagen op de geleiderail tegen een portaal was gereden.  IMS heeft onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen en er 2 botsabsorbers en een calamiteitenscherm aangebracht.  In verband met veiligheid en hinder voor weggebruikers is besloten om pas rond 22.00 uur de berging uit te voeren.

Na de berging heeft de geleiderailploeg nieuwe geleiderails aangelegd. Tevens is er een bodemsanering uitgevoerd onder leiding van een milieukundige en is de grond afgegraven met een minigraver. Twee kraanwagens hebben daarbij schone grond aangevoerd en vuile grond afgevoerd. De zoabreiniger heeft tenslotte de laatste schoonmaakwerkzaamheden verricht.

Olievervuiling DC Blokker

1 December kregen we een telefoontje dat er een vrachtwagen met een lekkende dieseltank over het DC-terrein van Blokker had gereden. We hebben met passend materieel de 5000m2 asfaltverharding binnen afzienbare tijd gereinigd.